Menu
Home Page

Wythnos / Week 8.3.21

Grid gweithgareddau dysgu gartref/ Home learning activity grid
Amserlen Google meet/ Google meet timetable
Gweithgareddau dyddiol/ Daily activities

Yoga i Blant 'Y Gwanwyn'

Sesiwn i ymdawelu yn canolbwyntio ar siapiau'r 'Blodyn' a'r 'Coeden'.A calming session concentrating on the 'Flower' and 'Tree' shapes.

Sillafu/ Spelling: Geiriau sillafu ar Seesaw/ Spelling words on Seesaw

Rhif y dydd/ Number of the day

Dydd Llun/ Monday: 8

Dydd Mawrth/ Tuesday: 14

Dydd Mercher/ Wednesday: 40

Dydd Iau/ Thursday: 28

Adnoddau gweithgareddau Iaith a Mathemateg (Cefnogaeth yn ein Google meets yn y bore)/ Literacy and mathematics resources (Support given during our morning Google meets)
Dydd Llun/ Monday

Y gadair goch.mp4

Still image for this video

Cawr Gilfach Fargod.wmv

Still image for this video
Dydd Mawrth/ Tuesday
Dydd Mercher/ Wednesday

Cawr Gilfach Fargod2.mp4

Still image for this video
Dydd Iau/ Thursday
Gweithgareddau ychwanegol/ Additional activities
(1) Ewch am dro i fesur eitemau gwahanol - Fedrwch chi ddod o hyd i bethau sy'n llai neu'n fwy na'r mesuriadau ar y daflen? / Go outside and measure different items - Can you find things that measure less or more than the measurements on the task page?
(2) Ewch i ymarfer a chynhyrchu eich eitemau dawns a chelf ar gyfer yr Eisteddfod ysgol / Practise and produce your dance and art and craft items for the school Eisteddfod
(3) Tasg ymarfer corff - Sawl naid seren, 'keepy uppy' neu 'burpee' gallwch chi wneud i gân 'Hei Mistar Urdd?' Ffilmiwch eich hun /  Physical activity - How many star jumps, keepy upp's or burpees can you do to the song 'Hei Mistar Urdd?' Film yourself and share on Seesaw 
 

hei mistar urdd

(4) Creu pypedau o gymeriadau'r chwedl 'Cawr Gilfach Fargod' ac actio'r stori / Make puppets of the characters from the story 'Cawr Gilfach Fargod and act it out
(5) Labelu rhannau o'r corff (Bydd hwn yn helpu'ch plentyn gyda'r dasg iaith wythnos nesaf)/ Label the human body (This will help with next week's literacy task)
Top