Menu
Home Page

Dydd Llun 01.03.2021 Monday

Pwy oedd Dewi Sant / Who was St. David?

Gwyliwch y ffilm fer hon i ddarganfod hanes Dewi Sant.

Watch this short film to discover who St. David was and what he did.

 

Dewi Sant - Nawddsant Cymru

Gweithgareddau Gwyl Ddewi / St.David's Day Activities

Llythrennedd / Literacy

Gwrandewch ar y stori fer ac yna atebwch y cwestiynau.

Listen to the short story and answer the questions.

Dewi Sant

Still image for this video

Creadigol / Creative

Banner Dewi Sant / St.David's Flag

A fedrwch chi ail-greu banner Dewi Sant a'i chwifio gyda balchder? 

Are you able to re-create St.David's flag and wave it high with pride?

 

Creu Ladi Fach Gymreig yn Arddull yr Artist Ruth Jên / Create a Welsh Lady in the Style of the Artist Ruth Jên

 

Gwyliwch y fidio cyflym a dilynwch y cyfarwyddiadau i greu eich Ladi Fach Gymreig eich hun. Tybed beth fydd enw eich ladi fach chi?

Watch the quick video and follow the instructions to create your own Welsh Lady. I wonder what your lady will be called?

 

Ladi Fach / Welsh Lady

Still image for this video
Sesiwn Ganu / Sing-a-long

Dyn Da oedd Dewi

Still image for this video

Mis Mawth Unwaith Eto

Still image for this video

Calon Lân

Still image for this video

Am Wlad Mor Dawel

Still image for this video

Dwi'n Gymro Dwi'n Gymraes

Gwilym - Gwalia

Amser Actif /Active Time

Dosbarth Ioga i Blant - Cryf fel Cymru (Gwyl Dewi Sant)| Kids Yoga Class in Welsh - Strong as Wales

An empowering kids yoga class focusing on all things Welsh.

Meddylgarwch Gwyl Ddewi / St. David's Mindfulness

Top