Menu
Home Page

Wythnos / Week 18.1.21

Grid gweithgareddau dysgu gartref/ Home learning activity grid
Amserlen Google meet/ Google meet timetable
Amserlen y dydd posib ar gyfer dysgu o adref/ Possible daily timetable for working from home
Storiau'r wythnos/ Stories of the week

Stori 1

Still image for this video

Stori 2

Still image for this video

Pokemon | A Cosmic Kids Yoga Adventure

Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu/ Languages, literacy and communication
Darllen a deall/ Reading comprehension
Mathemateg a rhifedd/ Mathematics and numeracy
Gwaith ychwanegol ymarfer tablau/ Extra work to practice times tables (2, 3, 5 and 10)
Iechyd a lles/ Health and wellbeing

(1) Tasg llafar a meddwl 'Pwy ydw i/ Oral and thinking task 'Who am i' challenging our assumptions and judgements

Still image for this video
Dyniaethau/ Humanities
Celfyddydau mynegiannol/ Expressive arts

(1) Creu model neu darn o gelf yn seilio ar anifail gwyllt o Botswana/ Create a model or piece of art based on an African wild animal

(2) Astudio a chreu gêm waith Affricanaidd/ Research and make traditional African jewellery and clothing patterns

Gwyddoniaeth a thechnoleg/ Science and technology

(1) Cadwch ddyddiadur o'r tywydd yn ddyddiol y ystod yr wythnos/ Keep a diary of the daily weather during the week

Still image for this video

(2) Paratowch a ffilmiwch rhagolygon tywydd/ Prepare and film a weather forecast for a given day this week

Still image for this video
Arall/ Other
Top