Menu
Home Page

Fferm Ty Fry

Croeso i Ty Fry!

Welcome to Ty Fry!

 

Mrs Davies yw ein hathrawes ddosbarth,  rydym yn ffodus iawn  i dderbyn cymorth gan Miss Washington a Miss Riley hefyd. Miss Washington sydd yn gyfrifol am y dosbarth ar ddydd Mercher.

Mae 35 o ddisgyblion Meithrin yn ein dosbarth ni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag y dyfodol. 

Am y  newyddion mwyaf diweddar darllenwch gylchlythyron Mrs Edmunds, gallwch chi ddod o hyd i'r rhain ar dudalen cartref ein gwefan ar yr hysbysfwrdd.

Dilynwch ni ar twitter am luniau a gweithgareddau sydd yn digwydd yn y dosbarth @bachysgol

 

 

Mrs Davies is our class teacher, we are also lucky to have Miss Washington and Miss Riley supporting us this year.  Miss Washington is in charge of the class on a Wednesday.

There are 35 Nursery pupils in our class.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences in preparation for our future development.

 

For regular updates please see Mrs Edmunds newsletters under the noticeboard which can be found on the homepage of the website.

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

What is Seesaw? Introduction For Families

Families introduction to Seesaw! Families watch this video to learn what Seesaw is, how to connect and sign in, and how to use the Family app.

                                                     Llyfrgell Dosbarth / Class Library
Top