Menu
Home Page

Fferm Ty Fry

Croeso i Ty Fry!

Welcome to Ty Fry!

 

Mrs Davies yw ein hathrawes ddosbarth,  rydym yn ffodus iawn  i dderbyn cymorth gan Miss Riley a Mrs Lewis hefyd. 

Mae 35 o ddisgyblion Meithrin yn ein dosbarth ni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag y dyfodol. 

Am y  newyddion mwyaf diweddar darllenwch gylchlythyron Mrs Edmunds, gallwch chi ddod o hyd i'r rhain ar dudalen cartref ein gwefan ar yr hysbysfwrdd.

Dilynwch ni ar twitter am luniau a gweithgareddau sydd yn digwydd yn y dosbarth @bachysgol

 

 

Mrs Davies is our class teacher, we are also lucky to have Miss Riley and Mrs Lewis supporting us this year. 

There are 35 Nursery pupils in our class.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences in preparation for our future development.

 

For regular updates please see Mrs Edmunds newsletters under the noticeboard which can be found on the homepage of the website.

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

Dysgu Gartref / Home Learning

Top