Menu
Home Page

Fferm y Garth

Croeso cynnes i Fferm y Garth!

A warm welcome to Fferm y Garth!

 

Miss Evans yw ein hathrawes ddosbarth, rydym yn ffodus iawn hefyd o dderbyn cymorth gan Mrs Harlett.

Mae 29 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni gyda 19 ym Mlwyddyn 2 a 10 ym Mlwyddyn 3. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur, cyffrous a hapus.

 

Miss Evans is our class teacher, and we are also very lucky to have Mrs. Harlett support us. There are 29 in our class with 19 in Year 2 and 10 in Year 3. We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences. 

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw 'Y Peiriant Amser'. Edrychwch isod am ragor o fanylion.

Our theme this term is 'The Time Machine' Please see below a detailed view of the things that we will be learning. 

 

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - pob dydd Gwener i bawb (Bydd angen i blant ddod â chit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydyn ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Dillad Coll  - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.     

Ffrwythau - plîs dewch â darn o ffrwyth i fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

 Gwaith cartref - Annogir pob plentyn i ddarllen yn rheolaidd. Yn achlysurol rhoddir darnau penodol o waith cartref megis sillafu ychwanegol, ymarferion rhifedd neu brosiectau.

Things to Remember

P.E - Every Friday for everyone- (pupils are asked to bring a P.E. kit to school so that they can change for lessons. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers). 

Reading – Reading books must be returned every day.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a piece of fruit to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop. 

Home work - All pupils are expected to read regularly. Additional pieces of homework may be provided by the class teacher for example, spelling and numeracy exercises and occasionally thematic projects.

 

Useful Websites to Support your childs' learning

Please also visit - 'Kids' Zone' for further website links.

  • Newsround- Keep up to date with the latest news.

  • Newsround- Keep up to date with the latest news.

 

 

Top