Menu
Home Page

Fferm y Garth

Croeso cynnes i Fferm y Garth!

A warm welcome to Fferm y Garth!

 

Mr Hughes yw ein hathro ddosbarth, rydym yn ffodus iawn hefyd o dderbyn cymorth gan Mrs Harlett.

Mae 27 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni gyda 16 ym Mlwyddyn 2 ac 11 ym Mlwyddyn 3. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur, cyffrous a hapus.

 

Mr Hughes is our class teacher, and we are also very lucky to have Mrs. Harlett support us. There are 27 in our class with 16 in Year 2 and 11 in Year 3. We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences. 

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw 'Dyfeiswyr y Dyfodol'. Edrychwch isod am ragor o fanylion.

Our theme this term is 'Inventors of the future' Please see below a detailed view of the things that we will be learning. 

  •  

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - pob dydd Mercher i bawb (Bydd angen i blant ddod â chit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydyn ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Dillad Coll  - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.     

Ffrwythau - plîs dewch â darn o ffrwyth, cig neu pecyn iogwrt i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

 

Things to Remember

P.E - Every Wednesday for everyone- (pupils are asked to bring a P.E. kit to school so that they can change for lessons. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers). 

Reading – Reading books must be returned every day.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack (no cereal bars) to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop. 

Useful Websites to Support your childs' learning

Please also visit - 'Kids' Zone' for further website links.

  • Newsround- Keep up to date with the latest news.

 

 

Top