Menu
Home Page

Gelli Fanadlog

Croeso cynnes i Gelli Fanadlog!

A warm welcome to Gelli Fanadlog!

 

Mrs.Jones yw ein hathrawes ddosbarth ac mae Miss. Evans yn ein dysgu ar  ddydd Mercher. Mae Mr.Reeves yn ein helpu ni yn y dosbarth hefyd.

 

Mae 28 o ddisgyblion blwyddyn 4 yn ein dosbarth ni eleni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur, cyffrous a hapus.

 

Mrs.Jones is our class teacher, and Miss. Evans also teaches us every Wednesday. Mr.Reeves also supports us in class everyday.

 

There are 28 of us in the class, all in year 4.  We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences.

 

 

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Dyfeiswyr y Dyfodol’. Edrychwch isod am ragor o fanylion.

 

Our theme this term is 'Inventors of the Future'. Please see below a detailed view of the things that we will be learning.

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - pob dydd Iau (Bydd angen i blant ddod â chit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydyn ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Dillad Coll - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.

Ffrwythau - plîs dewch â darn o ffrwyth, cig neu becyn iogwrt i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

 

Things to Remember

P.E - Every Thursday- (pupils are asked to bring a P.E. kit to school so that they can change for lessons. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers).

Reading – Reading books must be returned every day.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack (no cereal bars) to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop.

Useful Websites to Support your childs' learning

Please also visit - 'Kids' Zone' for further website links.

Profion ymarfer Mathemateg/ Procedral Mathematics Practice Tests

Top