Menu
Home Page

Adnoddau cefnogol/ Supporting resources

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu - Languages, literacy and communication

Dewch i ysgrifennu am stori'r Gryffalo

 

Mae'r llygoden... 

Mae'r llwynog... 

Mae'r dylluan... 

Mae'r neidr.... 

Mae'r Gryffalo... 

 

Mathemateg a Rhifedd - Mathematics and numeracy

Dewch i ddosrannu rhifau hyd at 100

 

 

Dewch i ymarfer eich bondiau - Come to practice your number bonds

 

Beth am ddangos hyn gyda phethau yn eich ty! / How about showing this using objects in your house! 

Celfyddydau mynegianol - Creative arts

 

Top