Menu
Home Page

Fferm Ty Fry

Croeso i Fferm Ty Fry!

A warm welcome to Ty Fry!

 

 

 

Miss Davies yw ein hathrawes ddosbarth, rydym yn ffodus iawn hefyd o dderbyn cymorth gan Miss Washington, Miss Riley a Miss Northam.

Mae 50 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni. 16 ohonynt yn y Derbyn a’r gweddill yn y Meithrin. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur, cyffrous ac hapus.

 

Miss Davies is our class teacher, and we are also very lucky to have Miss Washington, Miss Riley and Miss Northam to support us.

There are 50 of us in the class. 16 of us are in Reception and the rest of us are in the Nursery. We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences.

Ein Themau / Our Themes

Themau y tymor hwn yw ‘Dyma fi/ Pobl sy'n ein helpu'. Edrychwch isod am ragor o fanylion.

 

Our themes this term are 'This is me/People who help us' . Please see below a detailed view of the things that we will be learning.

Top