Menu
Home Page

Fferm Ty Fry

Croeso cynnes i deulu Fferm Tŷ Fry!

Welcome to Fferm Tŷ Fry!

 

Ein nod yma yw creu awyrgylch hapus, croesawgar a hamddenol lle bydd pob plentyn yn teimlo’n ddiogel ac yn cael cyfleoedd gwerthfawr i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau chwarae strwythuredig a phwrpasol.

 

Our aim is to create a happy, welcoming and relaxed enviroment here in the Nursery where your child will feel safe and enjoy experiencing a variety of structured and purposeful play activities.

 

Dyma ni, Fferm Tŷ Fry, 25 o blant bach bywiog. 19 o ferched a 6 o fechgyn.

 

We are 25 lively children here at Fferm Tŷ Fry. 19 girls and 6 boys.

 

Mrs Roberts yw ein hathrawes ar ddyddiau Llun, Mawrth a Mercher, a Mrs Davies yw ein hathrawes ar ddyddiau Iau a Gwener. Rydym hefyd yn hynod ffodus i gael cymorth a gofal gan Mrs Lewis a Miss Riley yn ddyddiol.

 

Mrs Roberts will be teaching us on Monday, Tuesday and Wednesday and Mrs Davies each Thursday and Friday. We are also lucky to have Mrs Lewis and Miss Riley to support and care for us each day.

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Y Peiriant Amser”

 

Our theme this term is ‘The Time Machine’

 

 * Pethau i’w Cofio

 

  • Ymarfer Corff – Pob dydd Iau. Gwisgwch eich gwisg ymarfer corff i’r ysgol: llodrau/trywsus du, crys-t gwyn ac esgidiau rhedeg.
  • Poteli dŵr – anogir y plant i ddod â photel o ddŵr i’r ysgol bob dydd (dŵr yn unig os gwelwch yn dda).
  • Enw ar bopeth – A fyddech gystal â sicrhau bod enw eich plentyn wedi‘i ysgrifennu’n glir ar bob darn o ddilledyn, gan gynnwys cotiau, bagiau ac esgidiau.
  • Ffrwythau – Dewch â darn o ffrwyth i’w fwyta yn ystod y dydd, neu mae modd talu 20c yn ddyddiol (£1 yr wythnos) i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.
  • Byrbryd Iachus – bob dydd Gwener bydd cyfle i’ch plentyn brynu byrbryd iachus. Fe fyddwch yn derbyn bwydlen bob hanner tymor. Gofynnir yn garedig i chi gyfrannu 50c yr wythnos tuag at y gost. Rhaid talu erbyn dydd Mawrth os gwelwch yn dda.

 

 

 * Things to Remember  

 

  • P.E. - every Thursday – can all pupils please wear their P.E. kit to school (plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers).
  • Water bottles – bringing their own water bottle is encouraged daily (water only please).
  • Name on everything!! Please ensure that your child’s name is written clearly on all of his/her school uniform, including coats, bags and shoes. It is inevitable that items of clothing will get mixed up from time to time.
  • Fruit – we are a healthy school here at Ifor Bach, please provide a healthy snack for your child to eat during the day. Alternatively a piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop (£1 per week).
  • Healthy Snack Friday – each Friday we offer the children a range of healthy snacks. You will receive a menu each half term stating which snack will be on offer. We ask that you kindly contribute 50p a week if your child would like to purchase a healthy snack. Payment should be made by the Tuesday of each week.
Picture 1
Top