Menu
Home Page

Wythnos / Week: 19.10.20

Rydym ni yn dechrau thema newydd yr wythnos yma. Yr Hydref! Eich tasg cyntaf yw i drafod beth ydych chi yn gwybod am yr Hydref yn barod? Beth am ddefnyddio eich synhwyrau i fapio allan syniadau am yr Hydref a beth hoffech chi ddysgu am.

 

We are beginning a new theme this week, the Autumn! Your first task will be to discuss what you may already know about the Autumn. Why not use your senses to map out some things you already know and some ideas of what you would like to learn. 

 

Grid yr wythnos / Weekly grid 19.10.20

Top