Menu
Home Page

Clipiau Fidio | Video Clips

Bore da - dydd Llun | Monday

Still image for this video

Stori’r Wythnos | This Week’s Story

Still image for this video

Sesiwn fathemateg Dydd Llun / Monday’s Maths session

Still image for this video

Tric a Chlic Dydd Llun | Monday’s Tric a Chlic

Still image for this video

Cân Ffurfio ‘m’ | ‘m’ Formation Song

Stori 3 o’r gloch Dydd Llun - lliwiau Pepa - Monday’s 3 o’clock story

Still image for this video

Bore da! - Dydd Mawrth |Tuesday

Still image for this video

Stori’r Wythnos Dydd Mawrth | Tuesday’s Story of the week and task

Still image for this video

Sesiwn fathemateg Dydd Mawrth / Tuesday’s maths session

Still image for this video

Tasg Ffocws Dydd Mawrth - Dyma Fi | Tuesday’s Focus Task- Self Portrait

Still image for this video

Sesiwn Ganu Dydd Mawrth | Tuesday’s Singing Session

Still image for this video

Bore da! - Dydd Mercher |Wednesday

Still image for this video

Stori’r Wythnos Dydd Mercher - Cwis Lliwiau | Wednesday’s Story of the Week - Colour Quiz

Still image for this video

Sesiwn fathemateg Dydd Mercher / Wednesday’s Maths session

Still image for this video

Tric a Chlic Dydd Mercher | Wednesday’s Tric a Chlic Session

Still image for this video

Cân Ffurfio ‘a’ Formation Song

Stori 3 o’r gloch Dydd Mercher - Elfed - Wednesday’s 3 o’clock story

Still image for this video

Bore da Dydd Iau / Thursday

Still image for this video

Stori’r Wythnos Dydd Iau -Helfa Drysor Lliwiau | This Week’s Story, Thursday - Colours Treasure Hunt

Still image for this video

Sesiwn fathemateg Dydd Iau / Thursday’s Maths session

Still image for this video

Tasg ffocws fy hoff fwyd / my favourite food focus task

Still image for this video

Amser Canu Dydd Iau | Thursday’s Singing Session

Still image for this video

Bore da Dydd Gwener / Friday

Still image for this video

Stori’r Wythnos Dydd Gwener - Cymysgu Lliwiau | Story of the Week, Friday - Mixing Colours

Still image for this video

Sesiwn fathemateg Dydd Gwener / Friday’s Maths session

Still image for this video

Amser stori Dydd Gwener/ Friday story time

Still image for this video
Top