Menu
Home Page

Fferm y Garth

Croeso i Fferm y Garth!

Welcome to Fferm y Garth!

 

Miss Evans yw ein hathrawes ddosbarth,  rydym yn ffodus iawn  i dderbyn cymorth gan Mrs Hallett. 

Mae 30 o ddisgyblion blwyddyn 2 a 3 yn ein dosbarth eleni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus llawn profiadau hwylus. 

 

Am y  newyddion mwyaf diweddar darllenwch gylchlythyron Mrs Edmunds, gallwch chi ddod o hyd i'r rhain ar dudalen cartref ein gwefan ar yr hysbysfwrdd.

 

Dilynwch ni ar drydar am luniau a gweithgareddau sydd yn digwydd yn y dosbarth @bachysgol

 

Miss Evans is our class teacher, we are also lucky to have Mrs Hallett supporting us this year. 

There are 30 year 2 and 3 pupils in our class.

We are all looking forward to an exciting, happy and busy year full of fun experiences.

 

For regular updates please see Mrs Edmunds newsletters under the noticeboard which can be found on the homepage of the website.

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

Our School Twitter Page

What is Seesaw? Introduction For Families

This video will help you learn what Seesaw is, how to connect and sign in, and how to use the Family app.

🎅🏼Sioe Nadolig Fferm y Garth’s Christmas show🎅🏼

trim.7540E023-2E96-48DB-A606-0870B908468E.MOV

Still image for this video
Top