Menu
Home Page

Dydd Llun 08.03.2021 Monday

Sgiliau Sylfaenol / Basic Skills

Rhifedd/Numeracy

Cwblhewch y dasg yn dilyn ein sesiwn google meet.

Complete the tasg following our google meet session.

Drilio Iaith /Language Drilling Session

Sillafu 08.03.2021.mp4

Still image for this video

Thema/Theme

Ble mae Cymru? / Where is Wales?

Cymru.mp4

Still image for this video
Top