Menu
Home Page

Wythnos/ Week: 15.12.20

Grid gweithgareddau yr wythnos hon/This weeks activity grid: 

 

*Lanlwythwch eich gwaith ar seesaw/ Upload your work on seesaw*

 

Fe fydd fideos yn cael eu rhannu dros y ddiwrnodau canlynol/ Videos will be shared over these next days: 

 

Dydd Mawrth: Stori'r wythnos

Dydd Mercher: Tasg llythrennedd - ysgrifennu rhestr/ Literacy task - writing a christmas list

Dydd Iau: Tase fathemateg - un yn fwy/llai

 

Tuesday: This weeks story

Wednesday: Literacy task - writing a christmas list

Thursday: Mathematics task - one more/ one less.

 

Stori'r Wythnos - This weeks story - Cnoc Cnoc Pwy sy' na

Top