Menu
Home Page

Craig yr Hufen

Croeso i Craig yr Hufen!

 

A warm welcome to Fferm Craig yr Hufen

 

Mr Hughes yw ein hathro ddosbarth, rydym yn ffodus iawn hefyd o dderbyn cymorth gan Mrs Williams.

 

Mae 28 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni. 7 ohonynt yn Derbyn a’r gweddill ym mlwyddyn 1. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur, cyffrous a hapus.

 

Mr Hughes is our class teacher, and we are also very lucky to have Mrs Williams support us.

 

There are 28 of us in the class. 7 of us are in Reception and the rest of us are in year 1.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences.

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Y peiriant Amser’.

Our theme this term is 'The Time Machine'. 

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - pob dydd  (Bydd angen i blant ddod â chit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydyn ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Gwaith Cartref -Annogir pob plentyn i ddarllen yn rheolaidd. Yn achlysurol, rhoddir darnau penodol o waith cartref megis; sillafu ychwanegol, ymarferion rhifedd neu brosiectau thematig.

Dillad - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.

Ffrwythau - plîs dewch â darn o ffrwyth i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

 

Things to Remember

P.E - Every  - (pupils are asked to bring a P.E. kit to school so that they can change for lessons. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers).

Reading – Reading books must be returned every day.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.

Homework - All pupils are expected to read regularly. Additional pieces of homework may be provided by the class teacher, for example; spelling or numerical exercises and occasionally thematic projects

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop

Top