Menu
Home Page

Craig yr Hufen

Croeso i Craig yr Hufen!

 

A warm welcome to Fferm Craig yr Hufen

 

Mrs.Monico yw ein hathrawes ddosbarth, rydym yn ffodus iawn hefyd o dderbyn cymorth gan Miss.Lloyd.

 

Mae 30 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni. 6 ohonynt yn Derbyn a’r gweddill ym mlwyddyn 1. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur, cyffrous a hapus.

 

Mrs.Monico is our class teacher, and we are also very lucky to have Miss. Lloyd support us.

 

There are 30 of us in the class. 6 of us are in Reception and the rest of us are in year 1.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences.

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Ein Byd o'n cwmpas’. Edrychwch isod am ragor o fanylion.

 

Our theme this term is 'The World Around Us'. Please see below a detailed view of the things that we will be learning

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - pob dydd Mercher (Bydd angen i blant ddod â chit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Gwaith Cartref - Byddwn yn rhoi gwaith cartref pob dydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd erbyn dydd Mercher.

Poteli dŵr - Rydyn ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Dillad - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.

Clybiau - Gweler adran rhieni am fanylion clybiau.

Ffrwythau - plîs dewch â darn o ffrwyth i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

 

Things to Remember

P.E - Every Wednesday - (pupils are asked to bring a P.E. kit to school so that they can change for lessons. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers).

Reading – Reading books must be returned every day.

Homework – Homework will be given every Friday and needs to be returned by the following Wednesday.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.

Clubs – Please see parents section for after school clubs.

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop

Top