Menu
Home Page

Home Tasks Archive: 2020 - 2021

Gweithgareddau Pasg / Easter Activities 

Cefnogi eich plentyn gyda newidiadau i drefn y dydd gyda lluniau gweledol/ Support for your child with changes to their routine with visual images

Adnodd rhad ac am ddim sy’n cynnig gwersi Mathemateg i blant oed 4-11. Free maths lessons from Carol Vorderman for children age 4-11

(7-11 oed/ yrs old) Mae'r Ap Trydan a Chi yn cynnwys gweithgareddau hwyliog i gyflwyno trydan! This App includes fun activities that introduces electricity!

Arbrofion Gwyddoniaeth / Science Experiments 
Chwilota am ........ / Scavenger Hunts .....

Physical, messy activities to make at home with your young ones.

Nursery - Home school Pack

Top