Menu
Home Page

Wythnos / Week 1.2.21

Grid gweithgareddau dysgu gartref/ Home learning activity grid
Gweithgareddau lles dewisol i'r teulu/ Optional well-being activities for the whole family 
Amserlen Google Meet/ Google meet timetable
Gweithgareddau dyddiol: Adnoddau/ Daily activities: Resources

The Masked Singer | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

Dannedd Mel Morgwn.mp4

Still image for this video
Geiriau sillafu: Ewch i Seesaw i dderbyn eich geiriau sillafu/ Spelling words: Head over to Seesaw o access your weekly spelling words

TAPAS 1.2.21.mp4

Still image for this video
Gweithgareddau ychwanegol y dosbarth (Dewisol)/ Extra class activities (Optional)
(1) Chwarae rol siop i ymarfer sgiliau arian/ Shop role play to practice money skills

Casglwch eitemau o’r tŷ e.e. Esgidiau, dillad, teganau neu fwydydd gwahanol, ac yna labelwch nhw gyda phrisiau gwahanol. Rhowch nhw ar fwrdd neu wely neu soffa neu’r llawr i arddangos yr eitemau yn eich ‘siop.’ Gofyn i aelodau’r tŷ i ddod i brynu rhywbeth o’r siop. Fe fydd angen i chi wirio bod nhw’n rhoi’r arian cywir i chi neu efallai bydd angen i chi gyfrifo faint o newid sydd angen rhoi iddynt. Mwynhewch! 😃💷

 

Collect items from around the house for your shop e.g. shoes, clothes, toys or food items and then label them with different prices. Place the items on display on either a table, a bed, a sofa or even the floor so that people can see what’s for sale. Ask members of your household to come and buy something from your shop. You’ll need to check that they’ve given you the right amount of money or you may need to give them change. Have fun! 😃💷

(2) Adnabod adar/ Identify birds

enwau adar.mp4

Still image for this video
(3) Chwarae gemau adar ar lein/ Play online bird games
(4) Adolygu'r wyddor/ Revise the welsh alphabet
(5) Paratoi bwyd adar/ Prepare some bird food
Top