Menu
Home Page

Adnoddau cefnogol - supporting resources

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu - Languages, literacy and communication

Tasg 1 - Task 1 - Ysgrifennu am beth rydym ni yn hoffi - Writing about what we like

Ansoddeiriau i ddisgrifio pydsi - Adjectvies to describe Pydsi

Ysgrifennwch yr ansoddeiriau tu fewn i Pysdi - write the adjectives inside Pydsi
Mathemateg a Rhifedd - Mathematics and numeracy

Tasg 1 Mathemateg - Task 1 mathematics halving

Beth am greu rhai eich hunain? How about doing some of your own? 

Didolwch y siapiau - Group the shapes 

 

More than 4 sides - Less than 4 sides

Dyniaethau


 
Celfyddydau mynegianol - Creative arts
Top