Menu
Home Page

Dydd Mawrth 23.02.2021 Tuesday

Sgiliau Sylfaenol/Basic Skills

Darllenwch am Sêr ffilm a theledu o Gymru. Dewiswch un seren a gwnewch ffeil ffeithiau am y person hwnw / Read about Welsh film and TV stars. Choose one star and make a fact file about that person.

Rhifedd/Numeracy

Cwblhewch y dasg hon yn dilyn y cyflwyniad google meet / Complete this task following the google meet presentation.

Drilio Iaith/Language Drilling Session
Thema/Theme

Yn dilyn ein tasg dylunio ty crwn ddoe (2D), a fedrwch chi fynd ati i gasglu adnoddau naturiol neu unrhyw adnoddau sydd gennych yn y ty i greu model 3D o dy crwn Celtaidd / Following our roundhouse design task yesterday (2D), can you collect natural or any resources you have in the house to create a 3D model of a Celtic roundhouse.

Amser Actif/Active Time

Ffit Yn 5 16.2.21

Nofel Ddosbarth/Class Nofel

 

Miss Prytherch a’r Carped Hud

Still image for this video
Top