Menu
Home Page

Wythnos / Week 11.1.21

Grid gweithgareddau dysgu gartref/ Home learning activity grid

Sillafu/ Spellings

Individual spelling lists have been shared with your child over Seesaw.

Amserlen Google Meet/ Google meet timetable

Ioga - Taith Affricanaidd/ Yoga - African safari

Stori'r wythnos/ Story of the week

Stori'r wythnos. Story of the week.mp4

Still image for this video
Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu/ Languages, literacy and communication
Mathemateg a rhifedd/ Mathematics and numeracy
Iechyd a lles/ Health and wellbeing
Dyniaethau/ Humanities
Celfyddydau mynegiannol/ Expressive arts

(2) Casglwch ddeunyddiau naturiol ac adeiladwch fodel o dŷ draddodiadol Botswana/ Collect natural materials and build a model of a traditional Botswana house

Gwyddoniaeth a thechnoleg/ Science and technology

{1} Grwpiau bwyd Food groups.mp4

Still image for this video

(2) Casglu a chyflwyno data ar J2data. Collecting and displaying data using J2data.mp4

Still image for this video
Darllen ychwanegol/ Additional reading
Top