Menu
Home Page

Cwrt y Celyn

 

Croeso cynnes i Cwrt y Celyn!

A warm welcome to Cwrt y Celyn!

 

Miss Evans yw ein hathrawes ddosbarth, rydym yn ffodus iawn hefyd o dderbyn cymorth gan Mrs Williams. Mae Miss. Evans yn ein dysgu ar brynhawn Dydd Mawrth.

 

Mae 30 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni. 10 ohonynt ym mlwyddyn 4 a’r gweddill ym mlwyddyn 4. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur, cyffrous a hapus.

 

Miss Evans is our class teacher, and we are also very lucky to have Mrs Williams support us. Miss. Evans will also be teaching us every Tuesday morning. 

 

There are 30 of us in the class. 10 of us are in year 4 and the rest of us are in year 3.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences. 

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Dyfeiswyr y Dyfodol.' Edrychwch isod am ragor o fanylion.

 

Our theme this term is 'Inventors of the future.' Please see below a detailed view of the things that we will be learning. 

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

 

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - pob dydd Iau (Bydd angen i blant ddod â chit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydyn ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Dillad Coll  - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.     

Clybiau - Gweler adran rhieni am fanylion clybiau.

Ffrwythau - plîs dewch â darn o ffrwyth i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

 

Things to Remember

P.E - Every Thursday - (pupils are asked to bring a P.E. kit to school so that they can change for lessons. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers). 

Reading – Reading books must be returned every day.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.

Clubs – Please see parents section for after school clubs.

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop. 

Useful Websites to Support your childs' learning

Please also visit - 'Kids' Zone' for further website links.

Top