Menu
Home Page

Cwrt y Celyn

 

Croeso cynnes i Cwrt y Celyn!

A warm welcome to Cwrt y Celyn!

 

Mrs Lake yw ein hathrawes ddosbarth, rydym yn ffodus iawn hefyd o dderbyn cymorth gan Mrs Szalkowski. Mae Miss. Lloyd yn ein dysgu ar brynhawn Dydd Llun.

 

Mae 28 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni, 5 ohonynt ym mlwyddyn 4 a’r gweddill ym mlwyddyn 3. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur, cyffrous a hapus.

 

Mrs Lake is our class teacher, and we are also very lucky to have Mrs  Szalkowski support us. Miss. Lloyd will also be teaching us every Monday afternoon. 

 

There are 28 of us in the class, 5 of us are in year 4 and the rest of us are in year 3.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences. 

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Y Peiriant Amser' Edrychwch isod am ragor o fanylion.

 

Our theme this term is 'The Time Machine' Please see below a detailed view of the things that we will be learning. 

 

Gwaith Cartref/Homework

 

Annogir pob plentyn i ddarllen yn rheolaidd. Yn achlysurol, rhoddir darnau penodol o waith cartref megis; sillafu ychwanegol, ymarferion rhifedd neu brosiectau thematig.

All pupils are expected to read regularly. Additional pieces of homework may be provided by the class teacher , for example: spelling and numeracy exercises and occasionally thematic projects.

 

 

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

 

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - pob dydd Gwener (Bydd angen i blant ddod â chit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydyn ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Dillad Coll  - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.     

Clybiau - Gweler adran rhieni am fanylion clybiau.

Ffrwythau - plîs dewch â darn o ffrwyth i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

 

Things to Remember

P.E - Every Friday - (pupils are asked to bring a P.E. kit to school so that they can change for lessons. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers). 

Reading – Reading books must be returned every day.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.

Clubs – Please see parents section for after school clubs.

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop. 

Useful Websites to Support your childs' learning

Please also visit - 'Kids' Zone' for further website links.

Top