Menu
Home Page

Cwrt y Celyn

Croeso Mawr i Ddosbarth Cwrt y Celyn!

A Warm Welcome to Cwrt y Celyn!

Mrs Roberts yw ein hathrawes ddosbarth ac rydym yn ffodus iawn i dderbyn cymorth gan Mrs Williams. 

Mae 30 o ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 yn ein dosbarth eleni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag at ein dyfodol. 

Am y newyddion diweddaraf, darllenwch gylchlythyron Mrs Edmunds, gallwch chi ddod o hyd i'r rhain ar yr hysbysfwrdd sydd ar dudalen cartref ein gwefan.

Dilynwch ni hefyd ar twitter i weld lluniau a gweithgareddau’r dosbarth - @bachysgol

 

Mrs Roberts is our class teacher, we are also lucky to have Mrs Williams supporting us this year. 

There are 30 year 3 and 4 pupils in our class.

We are all looking forward to a year full of new, happy and exciting experiences in preparation for our future development.

 For regular updates please see Mrs Edmunds’ newsletters under the noticeboard which can be found on the homepage of our website.

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

 

Cyngerdd Nadolig Cwrt y Celyn | Cwrt y Celyn’s Christmas Concert

Still image for this video

Anifeiliaid Hynaf y Byd

Still image for this video

What is Seesaw? Introduction For Families

Families watch this video learn what Seesaw is, how to connect and sign in, and how to use the Family app.

Gwasanaeth Diolchgarwch Sêr bach Cwrt y Celyn /
Our Thanksgiving Assembly

Gwasanaeth Diolchgarwch

Still image for this video

CYFARFODYDD RHIENI TYMOR YR HYDREF

AUTUMN TERM PARENTS’ EVENINGS

Arweinwyr Pwyllgorau Plant Cwrt y Celyn 2020

Cyflwyniadau Aelodau’r Pwyllgorau Plant

 

7362AF94-1846-402B-A6CC-86A174A8F98E.MOV

Still image for this video

Ychydig uchafbwyntiau’r wythnos hon 5/10/2020 | Some of our highlights this week 5/10/2020

80FB5CF7-E927-4102-A767-E59E4C06AFCE.MOV

Still image for this video

1DC6A4E9-B7F9-4A5A-BF8E-68F376ACA243.MOV

Still image for this video

9C7A1DD1-60AF-4410-9ADA-884756C508EF.MOV

Still image for this video

Ein uchafbwyntiau yr wythnos hon - 28/09/2020 / Some of this week’s highlights 28/09/202

Uchafbwyntiau wythnos 21.09.2020 / Our highlights 21.09.2020

Ychydig o uchafbwyntiau’r wythnos / A few of this week’s highlights

Still image for this video
Pawb yn ymgartrefi ac yn mwynhau amrywiol weithgareddau yn y dosbarth ac allan yn yr awyr agored.

We’re all settling and enjoying various activities inside and out of the classroom.
Top