Menu
Home Page

Dydd Llun 01.02.2021 Monday

Sgiliau Sylfaenol / Basic Skills

Gobaith.mp4

Still image for this video

Syniadau/Ideas

Llythrennedd / Literacy

Please complete this task following our google meet session.

Un Dydd ar y Tro / One Day at a Time

Dydd llun Llesol.mp4

Still image for this video

Wythnos 1-Dydd Llun Llesol

Miwsig Cymru / Welsh Language Music

Calon.mp4

Still image for this video

Calon Caryl Parry Jones

Diffiniad - Calon

Amser Actif a Meddwlgarwch/ Active Time and Mindfulness

Mae'n holl bwysig i ni yn ystod y cyfnod heriol yma i gadw i symud. Dyma eich 'amser actif' heddiw - mwynhewch!

It's more important than ever to keep our bodies moving. Here’s today's 'active time' session - enjoy!

Top