Menu
Home Page

Wythnos/ Week: 25.1.21

Grid gweithgareddau/ Activities grid 25.1.21

 

Cofiwch i roi eich gwaith ar seesaw os ydych wedi cwblhau'r dasg. Remember to put your work on seesaw if you've completed the work.

 

**Mae fideo's Tric a Chlic wedi cael ei ddanfon trwy seesaw 'activities' - cofwch i wneud y geiriau i wneud y dasg iaith. Tric a Chlic fideo's will be sent through seesaw activities. Please go through the words to do the literacy task. **

 

Fideo/ Video Tric a Chlic 1 - Monday 9am

Fideo/ Video Tric a Chlic 2 - Wednesday 9am

Adnoddau gweithio o adref/ Working from home resources 25.1.21

Esboniad o'r tasgau y grid/ Explanation of the tasks from the grid 25.1.21

Still image for this video

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu - Languages, literacy and communication
 

Stori'r wythnos/ This weeks story - Stori Santes Dwynwen

Still image for this video

Sillafu/ Spelling 25.1.21

Still image for this video

Tric a chlic books

 

Plis recordiwch eich plentyn yn darllen llyfrau tric a chlic sy'n seilio o'r lliwiau sydd wedi danfon i'ch seesaw. Mae'r linc islaw i gael mynediad am ddim i'r holl lyfrau.

Please record your child reading the tric a chlic books based on the colour of your tric a chlic seesaw videos. The link is below to get free access to all of the books. 

Mathemateg a Rhifedd - Mathematics and numeracy

Fideo mathemateg i fynd gyda'r dasg rhifau trefnol/ Mathematics video to go with the ordinal numbers task

Still image for this video

Fideo mathemateg i fynd gyda'r dasg llinell rhif/ Mathematics video to do with the number line task

Still image for this video
Top