Menu
Home Page

Dydd Iau 11.03.2021 Thursday

Sgiliau Sylfaenol/Basic Skills

 

Cwis enwogion Cymru gyda Mrs Roberts ar google meet.

Famous Welsh people quiz on google meet with Mrs Roberts.

Llythrennedd/Literacy

Darllenwch yr holl ffeithiau am Gymru. A fedrwch chi greu poster yn cyflwyno rhai ffeithiau am Gymru? Cofiwch bod angen i boster fod yn lliwgar ac yn atyniadol.

 

Read all the facts about Wales. Can you create a poster presenting some facts about Wales? Remember that a poster needs to be colourful and attractive.

Rhifedd/Numeracy
Amser Actif/Active Time

KID FIT GO 15 MINUTE

Top