Menu
Home Page

Wythnos / Week: 19.10.2020

Grid gweithgareddau'r wythnos/ This week's activity grid
Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu/ Languages, literacy and communication

Stori’r wythnos: Stori Diolchgarwch/ This week’s story: The Thanksgiving story

Still image for this video

Iaith - Gwaith cefnogol i dasgau 1 a 2/ Literacy - Supporting material for activity 1 and 2

Still image for this video

Heriau darllen ychwanegol/ Additional reading challenges

Mathemateg a Rhifedd/ Mathematics and numeracy

Tapas Maths dyddiol/ Daily Tapas Maths

Still image for this video
Iechyd a lles/ Health and well-being 

(1) Llunio gêm newydd i chwarae yn y cartref/ Devise a new game you can play in your home

(2) Ysgrifennwch neges o ddiolch I aelodau’r teulu/ Write little notes of thanks to various members of your family

Y Dyniaethau/ Humanities
Y Celfyddydau Mynegiannol/ Expressive arts
(1) Creu torch Diolchgarwch i arddangos yn eich cartref/ Create a Thanksgiving wreath to display in your home
(2) Creu addurniadau i ddathlu Calan Gaeaf/ Create Halloween decorations for your home
Gwyddoniaeth a Thechnoleg/ Science and Technology

(1) Lawrlwytho ac ymarfer sgiliau amrywiol gan ddefnyddio’r apiau Cymraeg/ Download and practice various skills using the Welsh apps

Top