Menu
Home Page

Wythnos / Week 22.2.21

Grid gweithgareddau dysgu gartref/ Home learning activity grid
Amserlen Google Meet/ Google Meet timetable
Gweithgareddau dyddiol: Adnoddau/ Daily activities: Resources

Ffit yn 5

There's a video for each day

Sillafu/ Spelling: Geiriau sillafu ar Seesaw ac ar Google Classroom/ Spelling words are on Seesaw and Google Classroom

Rhif y dydd/ Number of the day

Dydd Mawrth/ Tuesday: 46

Dydd Mercher/ Wednesday: 24

Dydd Iau/ Thursday: 42

Gweithgareddau llythrennedd a rhifedd (Cefnogaeth yn ein Google meets)/ Literacy and numeracy tasks (Support provided in Google meets)
Dydd Llun - Iaith 1: Gofyn cwestiynau am llun/ Monday - Literacy 1: Asking questions about a picture
Dydd Mawrth - Rhifedd 1: Adio/ Tuesday - Numeracy 1: Addition
Dydd Mercher - Iaith 2: Ymateb i gerdd trwy ddarlunio/ Wednesday - Literacy 2: Respond to a poem by illustrating

Cawr Gilfach Fargod.wmv

Still image for this video
Dydd Iau - Rhifedd 2: Patrymau rhif/ Thursday - Numeracy 2: Number patterns
Gweithgareddau ychwanegol/ Extra activties
(1) Prosiect yr wythnos: Dylunio a chreu dros y telwyth teg trwy ddilyn briff penodol/ Project of the week: Design and create a fairy dood by following a specific brief 
(2) Casglwch offer mesur. Ewch o amgylch y ty i fesur pethau amrywiol. Ydych chi'n gallu rhagfynegi hyd rhywbeth cyn fesur hi? / Use a ruler to measure different items around the house. Can you predict the measurement of an item before measuring it?  
(3) Chwiliwch am ddol neu telwyth teg neu unrhyw tegan o'r ty. Brasluniwch lun o'r tegan gan edrych ar y manylion. / Look for a doll or a fairy or any chosen toy in the house. Sketch a picture of your chosen item by paying attention to the small details (An observational drawing 
(4) Gwrandewch ar sefyllfaoedd amrywiol gan Miss Evans. Beth yw eich ymateb? Recordiwch eich ymatebion/ Listen to the different situations shared by Miss Evans. What are your responses to them? Record your responses and share them over Seesaw.

Sefyllfa 1 - Mwy o wybodaeth ar Seesaw/ Situation 1 - More information on Seesaw

Still image for this video

Sefyllfa 2 - Mwy o wybodaeth ar Seesaw/ Situation 2 - More information on Seesaw

Still image for this video
Top