Menu
Home Page

Wythnos / Week: 4.1.2021

Grid gweithgareddau dysgu gartref yr wythnos/ Home learning activity grid

Yoga

Testun meddwl a thrafod Dydd Llun/ Monday’s discussion topic

Still image for this video
Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu/ Languages, literacy and communication

(1) Ysgrifennu adroddiad ar eich Nadolig/ Write a report about your Christmas using the template

Still image for this video
Mathemateg a rhifedd/ Mathematics and numeracy

Tasgau Mathemateg: Dechreuwch gyda'r dudalen siap cylch, yna gallwch chi herio trwy symud ymlaen at y triongl neu sgwar. Os ydych chi'n hyderus gyda'r gwaith, gallwch roi cynnig ar y sialens sef y seren!

 

Maths tasks: Start with the sheet which has a pink circle in the corner, then you can move on to the triangle or square (depending on how confident you feel with the task). If you feel really confident with the activities, you could try the challenge task which has a yellow star in the corner of the page!

Drilio Mathemateg yr wythnos/ Mental Maths video for this week

Still image for this video
Iechyd a lles/ Health and wellbeing
Dyniaethau/ Humanities

(1) Canfod gwydodaeth am sut mae gwledydd o amgylch y Byd yn dathlu’r flwyddyn newydd. Beth yw’r nodweddion sy’n debyg a gwahanol rhwng eu traddidadau nhw a’n rhai ni?/ Research and collect information about how countries across the world celebrate the New year. What are the similarities and differences between theirs and our traditions?

Still image for this video
Celfyddydau mynegiannol/ Expressive arts

(1) Creu perllan/ Make a traditional welsh decoration

Still image for this video

(2) Dysgu a chanu’r gan ‘Blwyddyn newydd dda i chi’/ Learn and sing the traditional song ‘Blwyddyn newydd dda i chi’

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda

Gwyddoniaeth a thechnoleg/ Science and technology
Darllen ychwanegol/ Additional reading
Top