Menu
Home Page

Wythnos/ Week 1.3.21

Grid gweithgareddau dysgu gartref/ Home learning activity grid
Amserlen Google meet/ Google meet timetable
Gweithgareddau dyddiol/ Daily activities

Ioga i blant 'Anadlu Y Tonnau'/ Yoga for children

Sesiwn sy'n canolbwyntio ar yr anadl drwy anadlu dros y tonnau gyda tedi!.A session which concentrates on the breath by breathing with teddy over the waves! ...

Ffit Yn 5

Sillafu/ Spelling: Geiriau sillafu ar Seesaw/ Spelling words on Seesaw

Rhif y dydd/ Number of the day:

Dydd Llun/ Monday: 18

Dydd Mawrth/ Tuesday: 20

Dydd Mercher/ Wednesday: 26

Dydd Iau/ Thursday: 12

Adnoddau gweithgareddau Iaith a Mathemateg (Cefnogaeth yn ein Google Meets bore)/ Literacy and Mathematics resources (Support given during our morning Google meets)

Dydd Llun/ Monday

Iaith 1/ Literacy 1: Gwrando ar hanes Dewi Sant a chreu map meddwl am Gymru ac ar hanes Dydd Gwyl Dewi / Listen to the history of St David and make a mind map sharing information about Wales and the history of St David’s Day

Recording #36.mp4

Still image for this video
Dydd Mawrth/ Tuesday: Mathemateg 1
Dydd Mercher/ Wednesday
Dydd Iau/ Thursday
Gweithgareddau ychwanegol/ Additional actvities

(1) Creu Ladi Gymreig allan o drionglau papur gan ddilyn cyfarwyddiadau/ Create a Welsh Lady using paper triangles by following set instructions 

(2) Creu'r ddraig goch gan ddefnyddio deunyddio ailgylchu/ naturiol/ Create a Welsh dragon using recycled/ natural resources and materials

 

(3) Ymarfer a pherfformio llefaru a canu'r Eisteddfod. Rhannwch eich perfformaiadau dros Seesaw/ Practice and perform the recitation and sining items for the school Eisteddfod. Share your performances over Seesaw

 

Ewch i’r adran ‘Eisteddfod’ ar dudalen y dosbarth i gael mynediad at y darnau llefaru a chanu/ Head over to the ‘Eisteddfod’ section on the class webpage to access the recitation and singing pieces.
(4) Dewiswch eich hoff lyfr. Ydych chi’n gallu dylunio clawr newydd i’r llyfr? Mae angen i’r clawr cynnwys teitl ac awdur y stori. Mae hefyd angen i chi ystyried lluniau i roi ar glawr y llyfr/ Choose your favourite book. Can you design a new page cover for the book? The cover needs to include the title and author of the book. You also need to consider what pictures your going to put on it. 

(5) Defnyddiwch atlas neu'r gwe i leoli llefydd gwahanol ar fap o Gymru/ Use an atlas or the internet to loacte different places on a map of Wales

 

Caneuon Dydd Gwyl Dewi/ Cymru

Mis Mawrth Unwaith Eto.wmv

Still image for this video

Dyn da oedd Dewi.wmv

Still image for this video

Rap Dewi Sant.wmv

Still image for this video
Top