Menu
Home Page

Wythnos / Week 8.2.21

Grid gweithgareddau dysgu gartref/ Home learning activity grid
Gweithgareddau lles dewisol i'r teulu/ Optional well-being activities for the whole family
Amserlen Google Meet/ Google Meet timetable
Gweithgareddau dyddiol: Adnoddau/ Daily activities: Resources

Ffit yn 5 (Mae fideos dyddiol ar gael ar youtube/ There are daily videos available on youtube)

Dreigiau yn y Ddinas.mp4

Still image for this video
Sillafu: Geiriau ar gael ar Seesaw ac ar Google classroom/ Spellings: Words are on Seesaw and on Google classroom
Gweithgareddau ychwanegol y dosbarth (Dewisol)/ Extra class activities (Optional)
(1) Creu pyped o ddraig tseiniaidd/ Make a Chinese dragon puppet
(2) Cymharu sut mae Cymru a Tseina yn dathlu'r flwyddyn newydd trwy ddidoli lluniau/ Compare how Wales and China celebrate the new year by sorting photos
(3) Ymchwiliwch i 5 ffaith am y wlad Tseina/ Research 5 facts about the country, China

trim.A8A6B0F1-449C-45EC-ACBE-595042FD9FCB.MOV

Still image for this video
(4) Cwblhewch weithgareddau datrys problemau i wneud a Blwyddyn Newydd Tseina/ Complete the problem solving activities based on the Chinese New Year
(5) Cynlluniwch ddathliad Blwyddyn Newydd Tseina. Pa fwyd sydd angen, pa liw dylai pawb gwisgo, pa addurniadau sydd angen?/ Organise a Chinese New Year celebration at home. What food could you eat, what colour would everyone need to wear, do you want to make special decorations for the house?

Top