Menu
Home Page

Dydd Mawrth 02.03.2021 Tuesday

Sgiliau Sylfaenol /Basic Skills

Cwis Dewi Sant / St.David's Quiz

Llythrennedd / Literacy

Iaith 02.03.2021 A.mp4

Still image for this video
Rhifedd / Numeracy

Ymarfer Tynnu / Subtracting Practice

Thema / Theme

A fedrwch chi ddilyn y camau i greu Draig Cymru? / Can you follow each step to create the Welsh Dragon?

Cyd-Ganu / Sing-a-long

 

Rownd Y Tân

Cyfres o ganeuon Cymraeg traddodiadol ar ffurf carioci o amgylch y tân.
A sing-a-long of traditional Welsh songs - karaoke style around the fire.

Hei Mistar Urdd

Amser Actif / Active Time

Ymarfer Eitemau'r Eisteddfod / Eisteddfod Practise

Numicân am Numicon.mp4

Still image for this video

Llefaru Bl.3/4 - Y Cyfnod Clo - Year 3/4 Recitation

Top