Menu
Home Page

Mynydd Meio

Croeso i Mynydd Meio!

Welcome to Mynydd Meio!

 

Miss.Jenkins yw ein hathrawes ddosbarth,  rydym yn ffodus iawn  i dderbyn cymorth gan Mrs Artherton. 

Mae 26 o ddisgyblion blwyddyn 2 a 4 blwyddyn 1 yn ein dosbarth eleni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag y dyfodol. 

Am y  newyddion mwyaf diweddar darllenwch gylchlythyron Mrs Edmunds, gallwch chi ddod o hyd i'r rhain ar dudalen cartref ein gwefan ar yr hysbysfwrdd.

Dilynwch ni ar twitter am luniau a gweithgareddau sydd yn digwydd yn y dosbarth @bachysgol

 

Miss Jenkins is our class teacher, we are also lucky to have Mrs Artherton supporting us this year. 

There are 26 year 2 pupils and 4 year 1 in our class.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences in preparation for our future development.

 

For regular updates please see Mrs Edmunds newsletters under the noticeboard which can be found on the homepage of the website.

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

Calan Gaeaf Hapus o Mynydd Meio!

What is Seesaw? Introduction For Families

Families watch this video learn what Seesaw is, how to connect and sign in, and how to use the Family app.

Y Cynhaeaf

Top