Menu
Home Page

Dydd Mawrth 09.03.2021 Tuesday

Sgiliau Sylfaenol/Basic Skills

Darllenwch y testun am y ddraig ac yna tynnwch lun o'r disgrifiad. / Read the description of the dragon and then take a picture of what is described.

Llythrennedd/Literacy

Heddiw mi fyddwn yn dysgu am hanes Mari Jones o'r Bala a'r beibl. 

Today we'll be learning about Mary Jones from the Bala and the bible.

 

Gwyliwch a gwrandewch ar blant o ysgol Gymraeg Bryncrug ger Tywyn yn adrodd ac yn canu am hanes Mari Jones.

Watch and listen to children from Ysgol Gymraeg Bryncrug nearTywyn  sing and telling the of Mari Jones.

Pwy oedd Mari Jones? Who was Mari Jones?

Who was Mary Jones - English

Tapas Rhifedd/Numeracy Tapas

Yn erbyn y cloc / Against the clock

Ymarferion Eisteddfod

Da iawn i bawb wnaeth gymryd rhan y y canu a'r llefaru ddoe - roeddech i gyd yn wych!

Yfory, mi fydd Mr Harries yn mwynhau'r dawnsio a'r perfformiadau offerynnol. Beth am fynd ati heddiw i greu ac ymarfer dawns i'ch hoff gerddoriaeth Cymraeg er mwyn ei berfformio yn yr Eisteddfod yfory.Os nad yw dawnsio yn mynd â'ch bryd, beth am berfformio darn o gerddoriaeth? Gallwch ddefnyddio offerynnau cerdd, neu byddwch yn greadigol - bocsys, sosban, llwyau - beth bynnag sydd gyda chi wrth law! Byddwch yn greadigol!

 

Well done to everyone who took part in the singing and recitation yesterday - you were all great!

Tomorrow, Mr Harries will enjoy the dancing and instrumental performances. Why not try today to create and rehearse a dance routine for your favourite Welsh song. You can then  perform at tomorrow's Eisteddfod. If dancing isn't your thing, why not perform a piece of music? You can use musical instruments, or get creative - boxes, pans, spoons - whatever you have to hand! Get creative!

Syniadau Cerddoriaeth / Music suggestions/Ideas

Hei Mistar Urdd: Mei Gwynedd a phlant ysgolion Caerdydd a'r Fro

Sosban Fach

Top