Menu
Home Page

Adnoddau Cefnogol / Supporting Resources

Llythrennedd/ Literacy

Stori'r wythnos - Y Gryffalo

Drilio iaith - I wneud yn ddyddiol/ To do daily

Still image for this video

Darllen a deall - Reading comprehension

Still image for this video

Dewch i greu pyppedau cymeriadau 'Y Gryffalo'

Beth am filmio eich sioe? 

Mathemateg a Rhifedd

TAPAS- I wneud yn ddyddiol/ To do daily

Still image for this video

Dewch i adio a thynnu! Learn how to add and subtract!

Still image for this video

Odrifau ac Eilrifau - Odd and Even numbers

Still image for this video
Iechyd a Lles

Dewch i greu jar atgofion. Make a memory jar!

Dyniaethau/ Humanities
Celfyddydau mynegianol/ Expressive arts
Top