Menu
Home Page

Adnoddau cefnogi/ Supporting resources

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu - Languages, literacy and communication

Stori'r wythnos/ This weeks story:

Still image for this video

Tasg: Disgrifio eich hoff anifail o'r stori. Task - Describe your favourite animal from the story.

Still image for this video

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 3 - ae ai au

Cam 3 sesiwn 1 - Yr un sain, gwahanol sillafiad au, ae, ai Cofier fod yr ynganiad yn amrywio mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru.

Rhestr sillafu geiriau coch

Mathemateg a Rhifedd - Mathematics and numeracy
 

Drilio mathemateg - ymarfer yn ddyddiol - Practice daily

Still image for this video

Tasg: Mwy a Llai - Task: More and less

Still image for this video
Iechyd a lles/ Health and wellbeing

Ysgrifennwch/Write: 'Rydw i eisiau gwella....' / I would like to improve

Dyniaethau/ Humanities + Celfyddydau mynegiannol/ Expressive arts

Dilynwch y cyfarwyddiadau o sut i greu perllan - Follow the instructions to make a perllan.

Still image for this video
Cofiwch i ddysgu'r gan ar ddiwedd y fideo. / Remember to learn the song at the end of the video.
Gwyddoniaeth a thechnoleg - Science and technology
Tynnwch luniau o beth sy'n rhoi golau i chi o amgylch eich ty - Draw pictures of what gives you light around the house 
Top