Menu
Home Page

Dydd Iau 04.03.2021 Thursday

GWASANAETH DIWRNOD Y LLYFR GYDA DAVID WALLIAMS/ AMAZING ASSEMBLY FOR WORLD BOOK DAY

Fy Hoff Lyfr / My Favourite Book

 

Y Llew Tu Mewn

Still image for this video

Tasg / Task 

Fy Hoff Lyfr / My Favourite Book

Rydych chi wedi clywed fy hoff lyfr i - eich tro chi nawr. Meddyliwch am eich hoff lyfr a chwblhewch y dasg.

You've heard my favourite book - it's your turn now. Now think about your favourite book and complete the task.

 

Sut i drafod llyfr / How to discuss a book

 

Trafod Llyfr.mp4

Still image for this video
Rhifedd / Numeracy
Gweithgareddau Diwrnod y Llyfr / World Book Day Activities

Her y Dydd / Challenge of the Day

Gweithgareddau ‘Na, Nel!’

Thema / Theme

Dŵdl - Dydd Gŵyl Dewi

A fedrwch chi ddilyn y camau i greu eich dwdl Gwyl Ddewi chi eich hunain?
Can you follow the steps to create your own St.David's day doodle. Remember to pause the clip as you go along.

Amser Actif / Active Time

Harry Potter and The Philosopher's Stone | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

Eisteddfod Ysgol / School Eisteddfod

Dyma gyfle heddiw i gwblhau gwaith celf yr Eisteddfod. Rydym wedi penderfynu efelychu darn o waith celf yr artist Rhiannon Roberts. Dyma'r llun isod. Mwynhewch y creu!

 

Today, we're going to complete the artwork for the Eisteddfod. We have decided to emulate a piece of art by the artist Rhiannon Roberts. The picture is below. Enjoy creating!

 

 

Top