Menu
Home Page

Mynydd Meio

Croeso i Mynydd Meio! 

Croeso cynnes i Mynydd Meio!

A warm welcome to Mynydd Meio!

 

Dyma ni, dosbarth Mynydd Meio! Mrs. Hopkin yw ein hathrawes a rydym yn ffodus iawn hefyd i dderbyn cymorth gan Miss Northam.

 

Mae 30 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur, cyffrous a hapus.

 

A warm welcome to Mynydd Meio's class page. Mrs.Hopkin is our class teacher, and we are also very lucky to have Miss Northam to support us every day. 

 

There are 30 of us in the class. We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences. 

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Y Peiriant Amser’. 

 

Our theme this term is ‘ The Time Machine'.

 

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - Pob Dydd Gwener (Gwisgwch eich cit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydym ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Dillad Coll  - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.     

Ffrwythau - Plîs dewch â darn o ffrwyth i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

Snac Iachus - Bydd cyfle i'ch plentyn brynu snac iachus pob dydd Gwener. Cost y snac bydd 50c yr wythnos. Fe fyddwch yn derbyn bwydlen pob hanner tymor. Fe fydd angen anfon yr arian yn wythnosol cyn Dydd Mawrth.

Gwaith Cartref - Annogir pob plentyn i ddarllen yn rheolaidd. Yn achlysurol rhoddir darnau penodol o waith cartref megis sillafu ychwanegol, ymarferion rhifedd neu brosiectau.

 

Things to Remember

P.E - Every Friday - (pupils are asked to wear their P.E. kit to school. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers). 

Reading – Reading books must be returned every day.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.  

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop. 

Healthy Snack - Your child will have the opportunity to purchase a healthy snack every Friday. Each snack will cost 50p a week. You will receive a menu each half term to inform you of the snacks. If you would like your child to purchase a healthy snack, please send in 50p before the Tuesday of each week.  

Homework - All pupils are expected to read regularly. Additional pieces of homework may be provided by the class teacher for example spelling, numeracy and occasionally thematic projects. 

 

Do you have any ideas for this page? Why not let your Teacher know!
Have you seen the Kids' Zone? Play games and visit some cool websites. You can vote for your favourite.

 

 

Top