Menu
Home Page

Mynydd Meio

03/07/20 Dyma fi / This is me

03/07/20 Dyma fi / This is me 1

03/07/20

Roedd yn hyfryd i weld pawb welais i yn yr ysgol - da iawn chi am fod yn blant mor dda!

Gobeithio eich bod i gyd yn iawn. Os oes unrhyw luniau hoffech ddanfon plis gwnewch Rharries@ysgoliforbach.co.uk yw'r cyfeiriad. Rydw i wedi bod yn creu pethau i chi ar gyfer wythnos nesaf - gobeithio bydd y tywydd yn braf am y mabolgampau!!

Mr H

 

It was lovely to see the children that I saw in school - da iawn all of you for being such good children!

I hope that everyone is fine.  If you have any photos that you would like to send to me please do so Rharries@ysgoliforbach.co.uk  is the address. I have been creating some activities for you for next week - I hope that the weather will be nice for the Sports!!

Mr H

02/07/20 Bili Broga a'r peli bach duon!!

02/07/20 Bili Broga a'r peli bach duon!! 1
02/07/20 Bili Broga a'r peli bach duon!! 2
02/07/20 Bili Broga a'r peli bach duon!! 3

02/07/20 Hunan bortread / Self portrait

02/07/20 Hunan bortread / Self portrait 1

02/07/20 Hunlun gyda natur / A selfie with nature -mae angen torri gwallt Mr Harries! Somebody needs a haircut!!

02/07/20 Hunlun gyda natur / A selfie with nature -mae angen torri gwallt Mr Harries! Somebody needs a haircut!! 1

02/07/20 Sillafu gwych / excellent spelling

02/07/20 Sillafu gwych / excellent spelling 1
02/07/20 Sillafu gwych / excellent spelling 2

02/07/20 Darllen ac Ysgrifennu / Reading and Writing

02/07/20 Darllen ac Ysgrifennu / Reading and Writing 1
02/07/20 Darllen ac Ysgrifennu / Reading and Writing 2

02/07/20 Adeiladu Castell / Building a castle

02/07/20 Adeiladu Castell / Building a castle 1
02/07/20 Adeiladu Castell / Building a castle 2

02/07/20

Sut mae pawb yn y ty? Mae'n bwrw glaw yn ofnadwy ar y funud ond dim ots - rydyn ni'n mynd i greu castell mas o'r blociau. Hwyl fawr! 

Travis a Riley

02/07/20 BORE DA TRAVIS A RILEY!!

Still image for this video

01/07/20 Gwaith hyfryd gartref / Some lovely work from home

01/07/20 Gwaith hyfryd gartref / Some lovely work from home 1
01/07/20 Gwaith hyfryd gartref / Some lovely work from home 2
01/07/20 Gwaith hyfryd gartref / Some lovely work from home 3
01/07/20 Gwaith hyfryd gartref / Some lovely work from home 4

01/07/20 Bowlio Deg ym Mynydd Meio Ten Pin Bowling

Still image for this video

01/07/020 Pawb wrth eu boddau! Everybody enjoying and working well!

01/07/020  Pawb wrth eu boddau! Everybody enjoying and working well! 1
01/07/020  Pawb wrth eu boddau! Everybody enjoying and working well! 2
01/07/020  Pawb wrth eu boddau! Everybody enjoying and working well! 3
01/07/020  Pawb wrth eu boddau! Everybody enjoying and working well! 4
01/07/020  Pawb wrth eu boddau! Everybody enjoying and working well! 5
01/07/020  Pawb wrth eu boddau! Everybody enjoying and working well! 6

Gorffennaf 1 DYLAN JOEY A CALEB YN DWEUD BORE DA!!!!

Still image for this video

Gorffennaf 1

Diwrnod cyntaf mis Gorffennaf!! Sut ydych chi i gyd? Yn y dosbarth mae Joey, Dylan a Caleb. Rydyn ni'n mynd i greu pethau. Rydyn ni'n mynd i fynd tu fas i chwarae gyda'r lego newydd. Nes ymlaen byddwn ni'n peintio llun ohonyn ni i gyd. Mae tim Lerpwl yn bencampwyr y gynghrair - mae Caleb yn hapus iawn! Mae Dylan wir yn hapus i fod yn ol yn yr ysgol. Ydy pawb yn iawn yn y ty?, " meddai Joey.

HWYL FAWR!!!!!!!

30/06/20 Llygaid y Dydd wrth fynd am dro

30/06/20  Llygaid y Dydd wrth fynd am dro 1
30/06/20  Llygaid y Dydd wrth fynd am dro 2
30/06/20  Llygaid y Dydd wrth fynd am dro 3

30/06/20 Mynydd Meio

30/06/20 Mynydd Meio 1
30/06/20 Mynydd Meio 2
30/06/20 Mynydd Meio 3

30/06/20 Gweithio'n dda! Working well!

30/06/20 Gweithio'n dda! Working well! 1
30/06/20 Gweithio'n dda! Working well! 2
30/06/20 Gweithio'n dda! Working well! 3
30/06/20 Gweithio'n dda! Working well! 4
30/06/20 Gweithio'n dda! Working well! 5
30/06/20 Gweithio'n dda! Working well! 6

29/06/20 Grid Gweithgareddau / Activity Grid

30/06/20 Mathemateg Mawr / Big Maths

29/06/20 Gweithio'n dda / working well

29/06/20 Gweithio'n dda / working well 1
29/06/20 Gweithio'n dda / working well 2
29/06/20 Gweithio'n dda / working well 3
29/06/20 Gweithio'n dda / working well 4
29/06/20 Gweithio'n dda / working well 5
29/06/20 Gweithio'n dda / working well 6

29/06/20 Pawb yn brysur! Everybody busy!

29/06/20 Pawb yn brysur! Everybody busy! 1
29/06/20 Pawb yn brysur! Everybody busy! 2
29/06/20 Pawb yn brysur! Everybody busy! 3
29/06/20 Pawb yn brysur! Everybody busy! 4
29/06/20 Pawb yn brysur! Everybody busy! 5
29/06/20 Pawb yn brysur! Everybody busy! 6

29/06/20 Bili Broga a'r peli Bach Duon

Still image for this video
It's Spring time and Bili Broga has some silly ideas about what to do with the frogspawn in the pond!

29/06/20 Sillafu / Spelling

Still image for this video
Please help your child find words with "ei" in by looking at the stories to enjoy part of the website

29/06/20 Ei rap

Still image for this video
Please help your child to learn this rap

Dyma Fi booklet 29/06/20

This is a little project over the next three weeks that I would like each child to complete. I will do it with the children in school - if they aren't coming back before September please could you help them at home?

If they could do the 

 

Dyma fi - draw a picture of yourself, write some sentences Mae gen i / I have got  

Mae gen i lygaid glas /I have blue eyes,  

Rydw i'n / I am  e.g. Rydw i'n dal / I am tall

Fy nheulu / My family draw them - include your pets if you wish! Write something about them

Enw fy mam yw / My mother's name is    Mae fy mrawd yn / My brother is...

 

Fy nhy / My house Draw it. Describe it Rhif y ty yw /The house number is 

Mae ..... ystafell wely   There are ...... bedrooms

Mae y drws yn ..... The door is...

If you need any help please e mail me Rharries@ysgoliforbach.co.uk

Diolch Mr Harries

 

29/06/20 Dyma Fi / This is me booklet - please can your child complete in Welsh (the first two pages)

29/06/20 Problemau adio a Thynnu / Addition and Subtraction problems

29/06/20 Problemau adio a Thynnu / Addition and Subtraction problems 1
29/06/20 Problemau adio a Thynnu / Addition and Subtraction problems 2
29/06/20 Problemau adio a Thynnu / Addition and Subtraction problems 3
29/06/20 Problemau adio a Thynnu / Addition and Subtraction problems 4
29/06/20 Problemau adio a Thynnu / Addition and Subtraction problems 5

29/06/20 O Dyna braf yw'r byd

Still image for this video

29/06/20 Jubilate Deo

Still image for this video

29/06/20 Bob bore Iesu

Still image for this video

29/06/20 Cofia Bob Amser

Still image for this video

29/06/20 Ewch am dro i chwilio am y pethau yma / Go for a walk to look for the following

29/06/20 Ewch am dro i chwilio am y pethau yma / Go for a walk to look for the following 1
29/06/20 Ewch am dro i chwilio am y pethau yma / Go for a walk to look for the following 2

CRIW CELF: Llong Môr Ladron

Arr! Dewch i arlunio llun o long môr-ladron! Get shipshape at drawing a pirate ship with this quick video! Cerddoriaeth gan/music by Ceiri Torjussen (www.cei...

CRIW CELF: Môr Ladron

Arr! Dyma dau môr-gi hallt i chi arlunio gyda fi - well i chi liwio'n daclus, neu fyddwch yn cymryd trip lawr y planc! Can't sleep at night because you const...

19/05/20

Some ideas for maintaining contact time with Welsh:

You Tube

The Huw Aaron art videos shown below.

Ffit Cymru / Teulu FFIT  - keep fit sessions in Welsh for the whole family

 

Rala Rwdins - these programmes introduce the children to the Rala Rwdins characters - the books are in the library part of the website.

 

Some programmes that your child might enjoy:

Sgerbyde

Sam Tan

Rapsgaliwn

Diolch yn fawr iawn, Mr H.  I am available for any further advice / help      Rharries@ysgoliforbach.co.uk

 

CRIW CELF: Arlunio Aliens! Huw Aaron has many art videos on his You tube channel - the children can follow his drawings - and hear Welsh at the same time!!

Dewch i arlunio alien gyfeillgar...ac ambell un llai gyfeillgar hefyd!
Come and draw a friendly alien - and one that is less friendly also!

18/05/20 Gwybodaeth bwysig i rieni / gofalwyr Important information for parents / carers.

18/05/20 Syniadau Sillafu / Spelling ideas

Geiriau Sillafu / Spelling words A copy of the commonest Welsh spellings that I sent home a few weeks ago - learn a few each day. Diolch

Geiriau Sillafu / Spelling words   A copy of the commonest Welsh spellings that I sent home a few weeks ago - learn a few each day. Diolch 1

TAPAS Gweithgareddau Mathemateg Mathematic Activities - Diolch Miss Northam!!

Croeso i Mynydd Meio! 

Croeso cynnes i Mynydd Meio!

A warm welcome to Mynydd Meio!

 

Dyma ni, dosbarth Mynydd Meio! Mr Harries yw ein hathro a rydym yn ffodus iawn hefyd i dderbyn cymorth gan Miss Northam.

 

Mae 30 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, cyffrous a hapus.

 

A warm welcome to Mynydd Meio's class page. Mr Harries is our class teacher, and we are also very lucky to have Miss Northam to support us every day. 

 

There are 30 of us in the class. We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences. 

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw Darn bach o dir

 

Our theme this term is A small piece of land

 

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - Pob Dydd Gwener (Gwisgwch eich cit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydym ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Dillad Coll  - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.     

Ffrwythau - Plîs dewch â darn o ffrwyth i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

Snac Iachus - Bydd cyfle i'ch plentyn brynu snac iachus pob dydd Gwener. Cost y snac bydd 50c yr wythnos. Fe fyddwch yn derbyn bwydlen pob hanner tymor. Fe fydd angen anfon yr arian yn wythnosol cyn Dydd Mawrth.

Gwaith Cartref - Annogir pob plentyn i ddarllen yn rheolaidd. Yn achlysurol rhoddir darnau penodol o waith cartref megis sillafu ychwanegol, ymarferion rhifedd neu brosiectau.

 

Things to Remember

P.E - Every Friday - (pupils are asked to wear their P.E. kit to school. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers). 

Reading – Reading books must be returned every day.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.  

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop. 

Healthy Snack - Your child will have the opportunity to purchase a healthy snack every Friday. Each snack will cost 50p a week. You will receive a menu each half term to inform you of the snacks. If you would like your child to purchase a healthy snack, please send in 50p before the Tuesday of each week.  

Homework - All pupils are expected to read regularly. Additional pieces of homework may be provided by the class teacher for example spelling, numeracy and occasionally thematic projects. 

 

Do you have any ideas for this page? Why not let your Teacher know!
Have you seen the Kids' Zone? Play games and visit some cool websites. You can vote for your favourite.

 

 

Top