Menu
Home Page

Wythnos / Week 14.12.20

Bore da smiley,

 

Dyma'r holl wybodaeth sydd angen arnoch chi ar gyfer yr wythnos yma. 

 

Mae'r adnoddau i gyd wedi cael ei llwytho i SeeSaw hefyd ac wyf wedi rhannu'r taflen Mathemateg berthnasol i'ch plentyn chi ar SeeSaw ond mae croeso i chi herio eich plentyn gyda'r cam nesaf. 

 

Yn ogystal yr wyf yn rhannu stori y dydd gyda chi yn ddyddiol, hefyd gyda clip fideo o Disgriblo i'ch plant i wrando ar a arlunio yr hyn maent yn clywed. 

 

 

Here is all the information and work sheets you will need this week. 

 

All resources have been loaded onto SeeSaw also, and I have shared the appropriate Mathematics sheet with your children but you're very welcome to challenge your children will all worksheets. 

 

Also I will be sharing one story every day alongside Disgriblo, where the pupils must listen to the description and then draw what they hear. 

 

Diolch yn fawr, 

 

Miss Jenkins 

Grid yr wythnos / Weekly grid

Syniadau Byrbryd Iachus / Healthy Snack ideas

Ysgrifennu brawddegau / Writing sentences

Cwch allan o bapur / Paper Boat

Top