Menu
Home Page

Dydd Llun 22.02.2021 Monday

Sgiliau Sylfaenol / Basic Skills

Geiriau sillafu'r wythnos / this week's spelling words.

Llythrennedd/Literacy

Cwblhewch y weithgaredd hon yn dilyn ein sesiwn google meet.

Please complete this activity following our google meet session.

Na, Nel!

Thema/Theme

Ty Crwn Celtaidd / Celtic Round House

Gwyliwch y clip isod i ddysgu mwy am dai crwn celtaidd ac yna dyluniwch eich ty crwn eich hunain.
Watch the clip below to learn more about the celtic round house, then design your own 2D round house by following the instructions in the task document attached below.

Education in 360 | How to build an Iron Age roundhouse

Amser Actif / Active Time

Ffit Yn 5

Sesiwn Ddarllen a Sillafu / Reading and Spelling Session

Urdd Gobaith Cymru

Hei Mistar Urdd: Mei Gwynedd a phlant ysgolion Caerdydd a'r Fro

Top