Menu
Home Page

Dydd Mercher 10.03.2021 Wednesday

Sgiliau Sylfaenol / Basic Skills
Llythrennedd/Literacy
Tapas Rhifedd/Numeracy Tapas

Thema/Theme

Gwyliwch a gwrandewch ar  'Dewch Blant Cymru'. Gwnewch restr o'r llefydd gwahanol a enwir yn y gân a lleolwch y llefydd ar fap o Gymru.

 

Watch and listen to 'Dewch Blant Cymru'. Make a list of the different places mentioned in the song and locate these places on a  map of Wales.

Cân Dewch Blant Cymru

Top