Menu
Home Page

Dydd Iau 25.02.2021 Thursday

Sgiliau Sylfaenol / Basic Skills

Cofiwch am ein Cwis Sillafu yn ystod ein google meet heddiw.

Remember our Spelling Quiz during the google meet today.

Llythrennedd/Literacy

Cân Carioci Geiriu 'wy' Words Karaoke

Still image for this video
Gwrandewch ar y rap 'geiriau wy' - a fedrwch chi ddysgu'r rap, recordio'ch perfformiad a'i ddanfon ataf ar Seesaw? Edrychaf ymlaen i weld eich perfformiadau!
Listen and learn this 'wy words' rap. Can you perform and record your performance and sent it to me via Seesaw. I'm looking forward to seeing your performances!

Thema/Theme

Dyma gân blwyddyn 3 a 4 ar gyfer yr Eisteddfod ysgol. Canwch gyda mi i ddysgu'r dôn a'r geiriau yn barod ar gyfer yr Eisteddfod.

 

This is the solo song for years 3 and 4 for the school Eisteddfod. Please sing along with me and learn the tune and words in preparation for the Eisteddfod. Have fun!

Numicân am Numicon

Still image for this video
Amser Actif/Active Time

30 Minutes of KIDZ BOP 2021 Dance Along

Nofel Ddosbarth / Class Novel
Top