Menu
Home Page

Fferm Ty Canol

Croeso i Fferm Ty Canol!

A warm welcome to Fferm Ty Canol!

 

Dyma ni, dosbarth Derbyn. Miss Davies yw ein hathrawes ddosbarth, rydym yn ffodus iawn hefyd o dderbyn cymorth gan Miss Lloyd, Miss Griffiths a Miss Washington.

Mae 34 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni.  Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur, cyffrous ac hapus.

 

A warm welcome to our Reception class. Miss Davies is our class teacher, and we are also very lucky to have Miss Lloyd, Miss Griffiths and Miss Washington to support us.

There are 34 of us in the class. We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Y Peiriant Amser’. 

 

Our theme this term is ‘The Time Machine'. 

 

Pethau i'w cofio

Darllen - Angen dod a bag darllen i'r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydym ni'n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi'i lenwi i'r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash er mwyn atal pydredd dannedd)

Ffrwythau - Plis dewch â darn o ffrwyth i'w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

Snac iachus - Bydd cyfle i'ch plentyn brynu snac iachus pob dydd Gwener. Cost y snac bydd 50c yr wythnos. Fe fyddwch yn derbyn bwydlen pob hanner tymor.

Dillad coll - A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi'i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.

Gwaith Cartref - Annogir pob plentyn i ddarllen yn rheolaidd. Yn achlysurol rhoddir darnau penodol o waith cartref megis sillafu ychwanegol, ymarferion rhifedd neu brosiectau.

 

Things to remember

Reading - Reading books must be returned every day.

Water bottles - Children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water.

 

Healthy snack - Your child will have the opportunity to purchase a healthy snack every Friday. Each snack will cost 50p a week. You will receive a menu each half term to inform you of the snacks. If you would like your child to purchase a healthy snack, please send in 50p before the Tuesday of each week.

 

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop.

 

Lost clothing - Please ensure that your child's name is clearly marked on every item of clothing.

 

Home work - All pupils are expected to read regularly.  Additional pieces of homework may be provided by the class teacher for example spelling and numeracy exercises and occasionally thematic projects. 

Top