Menu
Home Page

Fferm Ty Canol

Croeso i Fferm Ty Canol!

A warm welcome to Fferm Ty Canol!

 

Dyma ni, dosbarth Derbyn. Miss Davies yw ein hathrawes ddosbarth, rydym yn ffodus iawn hefyd o dderbyn cymorth gan Mrs Szalkowski, Miss Dobbins a Mrs Lewis.

Mae 28 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni.  Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur, cyffrous ac hapus.

 

A warm welcome to our Reception class. Miss Davies is our class teacher, and we are also very lucky to have Mrs Szalkowski, Miss Dobbins and Mrs Lewis to support us.

There are 28 of us in the class. We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences.

Ein Themau / Our Themes

Themau y tymor hwn yw Dyma Fi/ Ein byd o'n cwmpas’. Edrychwch isod am ragor o fanylion.

 

Our themes this term are ‘This is me/ Our world around us'. Please see below a detailed view of the things that we will be learning.

Top