Menu
Home Page

Fferm Ty Canol

Croeso i Fferm Ty Canol!

A warm welcome to Fferm Ty Canol!

 

Dyma ni, dosbarth Derbyn. Miss Davies yw ein hathrawes ddosbarth, rydym yn ffodus iawn hefyd o dderbyn cymorth gan Miss Lloyd, Miss Griffiths a Miss Washington.

Mae 34 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni.  Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn prysur, cyffrous ac hapus.

 

A warm welcome to our Reception class. Miss Davies is our class teacher, and we are also very lucky to have Miss Lloyd, Miss Griffiths and Miss Washington to support us.

There are 34 of us in the class. We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wythnos / Week  13.07.20
Gweithgareddau'r wythnos 13.07.20 / This week's activities 13.07.20
Stori'r wythnos / Story of the week - Ar goll ar y traeth

Ar goll ar y traeth.mpeg

Still image for this video
Cân yr wythnos / Song of the week - Hwre! Hwre! Mae'n Haf. 

Hwrê! Hwrê! Mae'n Haf | The Cyw Summer Song

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Wythnos / Week 06.07.20
Gweithgareddau'r wythnos 06.07.20 / This week's activities 06.07.20

Sanau Olympaidd Ifor Bach

Still image for this video

Gweithgareddau hwyl / Fun activities

Caneuon Ffurfio m

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Stori'r wythnos / Story of the week - Diwrnod Mabolgampau

Diwrnod Mabolgampau.mpeg

Still image for this video
Cân yr wythnos / Song of the week - Cadw'n Heini

Cân Cadw'n Heini | Cyw | S4C

Daliwch i symud gyda'r gân fywiog yma! Keep moving with this fun song! http://s4c.cymru/cyw

Wythnos / Week 29.06.20
Gweithgareddau dysgu yn y cartref 29.06.20 / Home learning activities 29.06.20

Caneuon Ffurfio d

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Tiny the T-Rex | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

Episode 29 | Tiny the T-Rex | A Cosmic Kids Yoga Adventure! A kids yoga adventure about Tiny, a young T-Rex, who learns about looking after his teeth! Learn ...

Stori'r wythnos / Story of the week - Owain yn mynd i'r ysgol

Owain yn mynd i'r ysgol 1000.mp4

Still image for this video
Cân yr wythnos / Song of the week - Cân yr ysgol

Cân yr Ysgol (Cyw's School song) | Cyw | S4C

🎓 Cân yr wythnos hon yw Yr Ysgol - mae llawer o weithgareddau eraill ar wefan Cyw! s4c.cymru/cyw 🐥 🎓This week's song is Yr Ysgol (The School) - check out s4c...

Wythnos / Week - 22.06.20
Gweithgareddau dysgu yn y cartref 22.06.20 / Home learning activities 22.06.20

Sesiwn Ioga - Coeden / Yoga Session - Tree

Still image for this video

Little Red Riding Hood | Kids Fairytale Fitness / Yoga (2019)

A modern version of the classic tale incorporating physical fitness and self-regulation skills. Little Red Riding Hood helps young children to understand the...

Stori'r wythnos / Story of the week - Yr Hugan Fach Goch/Little Red Riding Hood

Hugan Fach Goch.mpeg

Still image for this video
Cân yr wythnos / Song of the week - Brysia Wella Cyw

Cân Brysia Wella Cyw | Cyw's Get Well Soon Song

Wythnos / Week - 15.06.20
Gweithgareddau dysgu yn y cartref 15.06.20 / Home learning activities 15.06.20

Caneuon Ffurfio h

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Caneuon Ffurfio b

Stori'r wythnos / Story of the week - Yr Hugan Fach Goch / Little Red Riding Hood
Cân yr wythnos / Song of the week - Cân yr anifeiliaid

Cân Anifeiliaid Cyw - The Animals Song

Wyt ti'n barod i wneud sŵn gyda Cyw? Mae llwythi o gemau a fideos ar gael ar wefan Cyw - clicia http://s4c.cymru/cyw i chwarae! Are you ready to make some no...

Wythnos / Week - 08.06.20
Gweithgareddau dysgu yn y cartref 08.06.20 / Home learning activities 08.06.20

Caneuon Ffurfio u

We're Going on a Bear Hunt | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

A Cosmic Kids yoga adventure for younger kids based on the lovely story by Michael Rosen, We're Going on a Bear Hunt. Join Jaime as we try to catch a big one...

Stori'r wythnos / Story of the week - Elen Benfelen

Elen Benfelen 2.mp4

Still image for this video
Cân yr wythnos / Song of the week - Tedi / Teddy

Tedi.mp4

Still image for this video
Wythnos / Week - 01.06.20
Gweithgareddau dysgu yn y cartref 01.06.20 / Home learning activities 01.06.20

Caneuon Ffurfio a

10 MUNUD O... SYMUD GYDA TEDI- Yn yr Ardd

10 MUNUD O... SYMUD GYDA TEDI- Yn yr Ardd Dyma fideo rhif 3 - sesiwn Gymnasteg yn cynnwys stori 'Yn yr Ardd' o straeon Magi Ann! Mwynhewch! Here is video num...

Stori'r wythnos / Story of the week - Elen Benfelen
Cân  yr wythnos / Song of the week - Arthur yr Arth
Top tips coping with Covid
Wythnos / Week 18.5.20
Parent meetings timetable 
Gweithgareddau dysgu yn y cartref 18.5.20 / Home learning activities 18.5.20

Caneuon Ffurfio p

Stori'r wythnos / Story of the week - Pori'r Pry Copyn

Pori.mpeg

Still image for this video
Cân yr wythnos / Song of the week - Pori'r Pry Copyn

VID-20200517-WA0000.mp4

Still image for this video
Wythnos / Week - 11.5.20
Parent meetings week letter
Dogfennau Lles / Wellbeing documents

Gweithgareddau dysgu yn y cartref 11.5.20 / Home learning activities 11.5.20
Stori'r wythnos / Story of the week - Lliwiau Hapus

stori2.mpeg

Still image for this video
Cân yr wythnos / Song of the week - Ffrindiau

Cân Ffrindiau Cyw | Cyw's Friends Song

Mae llwyth o ganeuon i'w canu, gemau i'w chwarae a rhaglenni i'w gwylio ar wefan Cyw! http://s4c.cymru/cyw There are lots more songs to sing, games to play a...

Wythnos / Week - 04/05/20

Wythnos VE Week 4.5.20

Edmunds' Family Album 1945 Challenge

Sing as We Go

Dewch i ganu caneuon yr Ail Ryfel Byd/Come and enjoy a World War 2 Sing Along

Wythnos / Week - 27/04/20
Gweithgareddau dysgu yn y cartref 27/04/20 - Home learning activities 27/04/20

Spelling and reading words

The Very Hungry Caterpillar | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

Episode 34 - The Very Hungry Caterpillar | A Cosmic Kids Yoga Adventure! A fun kids yoga adventure based on Eric Carle's The Very Hungry Caterpillar. Join Ja...

Stori'r wythnos / Story of the week - 'Y Lindysyn Llwglyd Iawn'

20200419_165212_small.mp4

Still image for this video
Cân yr wythnos / Song of the week - Trychfilod'

Cân Trychfilod Cyw | Cyw's Bugs Song

Dere mewn i fyd bach y trychfilod gyda Cyw! Mae llwythi o gemau a fideos ar gael ar wefan Cyw - clicia http://s4c.cymru/cyw i chwarae. Come and see the tiny ...

Wythnos / Week - 20/04/20
Gweithgareddau dysgu yn y cartref 20/4/20 / Home learning activities 20/04/20
Cân yr wythnos / Song of the week - 'Dyddiau'r Wythnos'

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Cystadleuaeth y Pasg , An Easter competition

Syniadau gweithgareddau Pasg / Easter activity ideas
Wythnos / Week - 30/03/20
Gweithgareddau dysgu yn y cartref 30.03.20 / Home learning activities 30/03/20
Gweithgareddau ychwanegol / Additional activities
TAPAS - Gweithgareddau Mathemateg / Mathematics Activities

Prynhawn da Tŷ Canol, mae hi bron yn amser Pasg ac roedd Lili eisiau gwneud boned Pasg heddiw. Roedd hi eisiau ei boned i edrych fel cyw! Rydw i a Lili wedi bod yn brysur iawn bore 'ma yn gludo, torri a lliwio i greu'r boned. Gobeithio eich bod chi yn ei hoffi!! smiley

Hwyl am y tro Miss Davies.

Good afternoon Tŷ Canol, Easter is nearly here and Lili wanted to make an Easter bonnet today. She wanted her bonnet to look like a chick! We have been busy making the chick Easter bonnet this morning with plenty of glueing, cutting and colouring in! We hope that you like it!!

 Please remember to keep posting pictures on our Facebook page. It's lovely to see all the wonderful things that you have been up to.smiley

Bye for now Miss Davies

 

Wythnos / Week - 23/03/20

Gweithgareddau dysgu yn y cartref / School closure home learning activities 23/03/20

27/03/20

Bore da Tŷ Canol, beth am i chi gael picnic heddiw?smiley

Ewch i nôl eich hoff dedi a pharatowch bicnic blasus i fwyta gyda'ch teulu.

Oes gennych chi fwydydd o siapiau gwahanol? Cyfrwch sawl bwyd cylch, triongl, sgwâr a phetryal sydd yn eich picnic. Oes yna fwy o siapiau gwahanol?

 

Good morning Tŷ Canol, what about having a lovely picnic today?smiley

Go and get your favourite teddy and prepare a tasty picnic for you and your family to enjoy.

What different shaped foods do you have in your picnic? Count how many circles, squares, rectangles a triangles you can find. Can you find any other shapes?

 

Mwynhewch / Enjoy! 

26/03/20

 

Bore da Ty Canol, dyma gwpwl o syniadau i chi fynd ati i ymarfer darllen a sillafu geiriau.

 

Good morning Ty Canol, I hope you're enjoying the lovely sunshine. Here are some ideas for you to have practicing reading and spelling words.

 

The reading and spelling words are in the packs that were sent home with you last week or see the attached folder.

 

Mwynhewch!

25/03/20

Bore da Ty Canol!

Gobeithio eich bod chi'n mwynhau bod gyda'ch teuluoedd. Mae hi'n ddiwrnod braf heddiw, beth am i chi fynd i chwilio am flodau'r Gwanwyn yn eich gardd neu tu fas i'ch ty a chreu coron Gwanwyn prydferth!

I hope you're all well and enjoying your time with your family. It's a beautiful day today, what about going outside in your garden or outside your house to look for Spring flowers to create a beautiful Spring crown!

 

Would love to see your wonderful creations! What about sending a photo to us on our twitter page @bachysgol

 

Enjoy!

Caneuon / Songs

Mae'r plant yn dwli canu gyda Ffrindiau'r Wyddor pob prynhawn cyn mynd adref.smiley

The children love singing with 'Ffrindiau'r Wyddor' every afternoon before home time. smiley 

Rydym ni'n canu 'Caru Canu Cyw' gyda'n gilydd bob dydd ar y mat.

We sing 'Caru Canu Cyw' every morning on the mat.  

Mae'r Gwanwyn wedi cyrraedd! Dewch i ddysgu'r gân yma o Cyw.

Spring has arrived! Come and sing this song from Cyw.

Storiau / Stories

23/03/20

Rhowch gynnig ar hyn Ty Canol! Have a go at this Ty Canol! 😁

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Y Peiriant Amser’. 

 

Our theme this term is ‘The Time Machine'. 

 

Pethau i'w cofio

Darllen - Angen dod a bag darllen i'r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydym ni'n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi'i lenwi i'r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash er mwyn atal pydredd dannedd)

Ffrwythau - Plis dewch â darn o ffrwyth i'w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

Snac iachus - Bydd cyfle i'ch plentyn brynu snac iachus pob dydd Gwener. Cost y snac bydd 50c yr wythnos. Fe fyddwch yn derbyn bwydlen pob hanner tymor.

Dillad coll - A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi'i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.

Gwaith Cartref - Annogir pob plentyn i ddarllen yn rheolaidd. Yn achlysurol rhoddir darnau penodol o waith cartref megis sillafu ychwanegol, ymarferion rhifedd neu brosiectau.

 

Things to remember

Reading - Reading books must be returned every day.

Water bottles - Children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water.

 

Healthy snack - Your child will have the opportunity to purchase a healthy snack every Friday. Each snack will cost 50p a week. You will receive a menu each half term to inform you of the snacks. If you would like your child to purchase a healthy snack, please send in 50p before the Tuesday of each week.

 

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop.

 

Lost clothing - Please ensure that your child's name is clearly marked on every item of clothing.

 

Home work - All pupils are expected to read regularly.  Additional pieces of homework may be provided by the class teacher for example spelling and numeracy exercises and occasionally thematic projects. 

Top