Menu
Home Page

Cerddi / Poems

22/06/20 Rap y Mor ladron - ydych chi'n nabod rhai o'r mor ladron yma???

Still image for this video

Rap y Dinosoriaid

Still image for this video
Faint o'r rhain ydych chi'n adnabod?
How many of these do you know?

Rapsgaliwn - geiriau

Dyma eiriau rap Rapsgaliwn i chi ganu gyda fe! Rap along with Rapsgaliwn!

Rap oi oe ou

Still image for this video
Mae'r un yma tipyn bach fel siant pel droed! C'mon Cymru!
This one sounds a bit like a football chant! C'mon Cymru!

Rap au ae ai

Still image for this video
Mae'r geiriau yn y rap yn swnio yn debyg - ond wedi sillafu yn wahanol ar y diwedd!
The words in this rap sound quite similar - but are spelled differently at the end!

Rap ei

Still image for this video
Mae'r rap yma llawn o eiriau ei / eu.
This rap has ei / eu words.

Rap Wy

Still image for this video
Rap llawn y deusain
A rap full of many wy sounds

Yn yr ardd / In the garden

Still image for this video
Mae pawb wedi bod yn brysur yn yr ardd - gan gynnwys Mr Harries!
Everyone has been busy in the garden - including Mr Harries!
Top