Menu
Home Page

Dydd Mercher 24.02.2021 Wednesday

Sgiliau Sylfaenol / Basic Skills

 

Rhifedd/Numeracy

Cwblhewch y dasg hon yn dilyn y cyflwyniad ar google meet.

Please complete this task following our google meet session.

Drilio / Tapas
Nofel Ddosbarth/Class Novel

Miss Prytherch a’r Carped Hud

Still image for this video
Sesiwn Prynhawn - Mrs Williams

Amser Actif /Active Time

Sillafwch eich enw a gwnewch y symudiadau sy’n cyfateb â’r llythrennau.

 

Spell your name and do the activity that corresponds to each letter.

 

Eisteddfod Ysgol

Cofiwch ymarfer y darn llefaru ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol ar yr 8fed o Fawrth. 
 

Remember to practise the recitation poem for the school Eisteddfod on March 8th. 
 

Llefaru Bl.3 a 4 Recitation

Still image for this video
Top