Menu
Home Page

Dyffryn Wen

Croeso i Dyffryn Wen!

Welcome to Dyffryn Wen!

Mrs.Morris yw ein hathrawes ddosbarth,  rydym yn ffodus iawn  i dderbyn cymorth gan Mr Reeves. 

Mae 30 o ddisgyblion blwyddyn 6 yn ein dosbarth eleni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag y dyfodol. 

 

Am y  newyddion mwyaf diweddar darllenwch gylchlythyron Mrs Edmunds, gallwch chi ddod o hyd i'r rhain ar dudalen cartref ein gwefan ar yr hysbysfwrdd.

 

Dilynwch ni ar twitter am luniau a gweithgareddau sydd yn digwydd yn y dosbarth @bachysgol

 

Mrs Morris is our class teacher, we are also lucky to have Mr Reeves supporting us this year. 

There are 30 year 6 pupils in our class.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences in preparation for our future development.

 

For regular updates please see Mrs Edmunds newsletters under the noticeboard which can be found on the homepage of the website.

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

 

Our School Twitter Page

Gweithgareddau’r wythnos WD Tachwedd 16eg/Activities WB November 16th

Gweithgareddau’r wythnos 02-06/11/20

Helfa trwy’r Cwm I ddatgelu ein thema newydd/ Hunting through the valley for clues about our new theme

trim.F94D9CDB-4E4B-4399-A9EE-A16C89A55B94.MOV

Still image for this video

Hwyl Calan Gaeaf

Still image for this video

Parti Ysbrydion 4.mp4

Still image for this video

Parti Ysbrydion 3.mp4

Still image for this video

Parti Ysbrydion 2.mp4

Still image for this video
Gweithgareddau Hydref 12-16

Wythnos yn cofio Tanchwa Senghenydd/ A week commemorating the Universal Disaster

Parents evening timetable - Week Beginning 19th October

Gweithgareddau’r wythnos 5-9/10/20

Ymchwilio i gynllwyn yn gwrthddweud y glaniad ar y Lleuad ym 1969. Dysgu mwy am Fawrth trwy gelf, codio a mathemateg.

Gweithgareddau’r wythnos 28/09-02/10/20

                             Gwithgareddau’r wythnos 21-25/09/20

Prynhawn o goginio/A fun afternoon cooking healthy pizza

Circuit training Covid style. Healthy hearts and minds ❤️

Y pythefnos cyntaf/Our first fortnight 7-18/09/20

Top