Menu
Home Page

Dyffryn Wen

Croeso i Dyffryn Wen!

Welcome to Dyffryn Wen!

Mrs.Morris yw ein hathrawes ddosbarth,  rydym yn ffodus iawn  i dderbyn cymorth gan Mr Reeves. 

Mae 30 o ddisgyblion blwyddyn 6 yn ein dosbarth eleni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag y dyfodol. 

 

Am y  newyddion mwyaf diweddar darllenwch gylchlythyron Mrs Edmunds, gallwch chi ddod o hyd i'r rhain ar dudalen cartref ein gwefan ar yr hysbysfwrdd.

 

Dilynwch ni ar twitter am luniau a gweithgareddau sydd yn digwydd yn y dosbarth @bachysgol

 

Mrs Morris is our class teacher, we are also lucky to have Mr Reeves supporting us this year. 

There are 30 year 6 pupils in our class.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences in preparation for our future development.

 

For regular updates please see Mrs Edmunds newsletters under the noticeboard which can be found on the homepage of the website.

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

 

Our School Twitter Page

Y pythefnos cyntaf/Our first fortnight

Beth sy’n mynd ble?!/ Where does everything go?
Sgiliau mesur yn paratoi at arda tyfu/ Measuring for our vegetable patch
Hwyl yn yr haul/ Fun in the sun
Top