Menu
Home Page

Fferm Ty Canol

Croeso i Tŷ Canol!

Welcome to Tŷ Canol!

 

 

Miss Davies yw ein hathrawes ddosbarth,  rydym yn ffodus iawn  i dderbyn cymorth gan Miss Lloyd a Ms Szalkowski. 

Mae 32 o ddisgyblion Blwyddyn 1 a Derbyn yn ein dosbarth eleni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag y dyfodol. 

Am y  newyddion mwyaf diweddar darllenwch gylchlythyron Mrs Edmunds, gallwch chi ddod o hyd i'r rhain ar dudalen cartref ein gwefan ar yr hysbysfwrdd.

Dilynwch ni ar twitter am luniau a gweithgareddau sydd yn digwydd yn y dosbarth @bachysgol

Miss Davies is our class teacher, we are also lucky to have Miss Lloyd and Ms Szalkowski supporting us this year. 

There are 32 Year 1 and Reception pupils in our class.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences in preparation for our future development.

 

For regular updates please see Mrs Edmunds newsletters under the noticeboard which can be found on the homepage of the website.

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol


 

What is Seesaw? Introduction For Families

Families watch this video learn what Seesaw is, how to connect and sign in, and how to use the Family app.

Uchafbwyntiau wythnos 21.09.20 / Some of this week's highlights 21.09.20

Llyfrgell Dosbarth / Class Library

Top