Menu
Home Page

Wythnos/ Week: 18.1.21

Grid gweithgareddau/ Activities grid 18.1.21

 

Cofiwch i roi eich gwaith ar seesaw os ydych wedi cwblhau'r dasg. Remember to put your work on seesaw if you've completed the work.

 

**Mae fideo's Tric a Chlic wedi cael ei ddanfon trwy seesaw 'activities' - cofwch i wneud y geiriau i wneud y dasg iaith. Tric a Chlic fideo's will be sent through seesaw activities. Please go through the words to do the literacy task. **

 

Fideo/ Video Tric a Chlic 1 - Monday 9am

Fideo/ Video Tric a Chlic 2 - Wednesday 9am

Adnoddau gweithio o adref/ Working from home resources 18.1.21

Esboniad o'r tasgau y grid/ Explanation of the tasks from the grid 18.1.21

Still image for this video

Stori'r wythnos/ This weeks story - Nos

Sillafu/ Spelling 18.1.21

Still image for this video
Mathemateg a Rhifedd - Mathematics and numeracy

Trefnu o'r mwyaf i'r lleiaf/ Ordering from smallest to biggest - Fideo 1

Still image for this video

Trefnu o'r mwyaf i'r lleiaf/ Ordering from smallest to biggest - Fideo 1

Still image for this video
Top