Menu
Home Page

Dydd Mercher 03.04.2021 Wednesday

Sgiliau Sylfaenol/Basic Skills

Chwilair Gŵyl Ddewi / St.David’s Wordsearch

Llythrennedd/Literacy

Iaith 03.03.2021 Language

Still image for this video
Thema / Theme

Ydych chi’n gwybod y geiriau i gyd i’n hanthem Cenedlaethol? Gwrandewch ar y clipiau er mwyn dysgu’r anthem ar eich cof / Do you know all the words to our National Anthem? Listen to the clips and sing along until you know the words. Imagine you are Alun Wyn Jones or Jonathan Davies standing on the rugby field!!

Welsh: National Anthem

National Anthem of Wales Hen Wlad Fy Nhadau

Only Men Aloud - Hen Wlad Fy Nhadau - Welsh National Anthem

Mashup Hen Wlad Fy Nhadau , Dydd Gwyl Dewi

Creadigol / Creative

Dilynwch y camau i greu cenhinen neu cenhinen Bedr eich hun / Follow the steps to make your own leek or daffodil.

Gweithgareddau Prynhawn Mrs Williams Afternoon Activities

Ymarfer Eitemau'r Eisteddfod Ysgol

Numicân am Numicon

Still image for this video

Y Cyfnod Clo -Adrodd

Still image for this video
Top