Menu
Home Page

Cefn Llwyd

Croeso i Gefn Llwyd!

Welcome to Cefn Llwyd!

Miss Perry yw ein hathrawes ddosbarth,  rydym yn ffodus iawn i dderbyn cymorth gan Miss Griffiths. 

Mae 30 o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 yn ein dosbarth eleni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag y dyfodol. 

Am y  newyddion mwyaf diweddar darllenwch gylchlythyron Mrs Edmunds, gallwch chi ddod o hyd i'r rhain ar dudalen cartref ein gwefan ar yr hysbysfwrdd.

Dilynwch ni ar twitter am luniau a gweithgareddau sydd yn digwydd yn y dosbarth @bachysgol.

 

Miss Perry is our class teacher, we are also lucky to have Miss Griffiths supporting us this year. 

There are 30 year 5 and 6 pupils in our class.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences in preparation for our future development.

 

For regular updates please see Mrs Edmunds newsletters under the noticeboard which can be found on the homepage of the website.

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

Uchafbwyntiau'r Wythnos / This weeks highlights

Mae'r plant wedi dychwelyd yn hapus ac yn frwd, mwynheuon ni teithiau lleol, gwaith technoleg a chelf. 

The children have returned happy and full of excitment, we have enjoyed walking around the local area, technology tasks and art projects. 

Top