Menu
Home Page

Cefn Llwyd

Croeso i Cefn Llwyd!

Welcome to Cefn Llwyd!

 

Miss Bloor yw ein hathrawes ddosbarth. Bydd Miss.Evans yn ein dysgu ar brynhawn dydd Mercher. 

 

Mae 30 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni, 5 ym mlwyddyn 6 a 25 ym mlwyddyn 5.  Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag at fywyd yng Nghwm Rhymni blwyddyn nesaf.

 

Miss Bloor is our class teacher. Miss. Evans will also be teaching us every Wednesday afternoon.

 

There are 30 pupils in the class, 5 in year 6 and 25 in year 5. 

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences in preparation for moving on to Cwm Rhymni next year.

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Ein Byd’. Edrychwch isod am ragor o fanylion.

 

Our theme this term is 'Our World’. Please see below a detailed view of the things that we will be learning.

  •  

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

 

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - pob dydd Llun (Bydd angen i blant ddod â chit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydyn ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Coll - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.

Ffrwythau - plîs dewch â darn o ffrwyth, cig neu pecyn iogwrt i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

 

Things to Remember

P.E - Every Monday - (pupils are asked to bring a P.E. kit to school so that they can change for lessons. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers).

Reading – Reading books must be returned every day.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack (no cereal bars) to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop.

Top