Menu
Home Page

Cefn Llwyd

Croeso i Cefn Llwyd!

Welcome to Cefn Llwyd!

 

Miss Perry yw ein hathrawes ddosbarth. Bydd Miss.Lloyd yn ein dysgu ar fore dydd Mawrth. 

 

Mae 30 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni ym mlwyddyn 5.  Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag at eich blwyddyn olaf blwyddyn nesaf.

 

Miss Perry is our class teacher. Miss. Lloyd will also be teaching us every Tuesday morning.

 

There are 30 pupils in the class in year 5. 

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences in preparation for moving into their last year, next year.

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Y Peiriant Amser’

 

Our theme this term is 'The Time Machine’

 

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

 

Our School Twitter Page

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - pob dydd Llun (Bydd angen i blant ddod â chit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydyn ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Coll - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.

Ffrwythau - plîs dewch â darn o ffrwyth, cig neu pecyn iogwrt i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

Gwaith Cartref - Annogir pob plentyn i ddarllen yn rheolaidd. Yn achlysurol rhoddir darnau penodol o waith cartref megis; sillafu ychwanegol, ymarferion rhifedd neu brosiectau thematig.

 

Things to Remember

P.E - Every Monday - (pupils are asked to bring a P.E. kit to school so that they can change for lessons. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers).

Reading – Reading books must be returned every day.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack (no cereal bars) to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop.

Homework - All pupils are expected to read regularly. Additional pieces of homework may be provided by the class teacher, for example; additional spelling, numeracy and literacy exercises and occasionally thematic projects. 

Top