Menu
Home Page

Dydd Iau 21.01.2021 Thursday

Sgiliau Sylfaenol

Cwis Sillafu

Cwis Sillafu Cwrt y Celyn Spelling Quiz

Still image for this video
Tapas Rhifedd/Numeracy Tapas
Llythrennedd / Literacy

Celf/ Art

Dilynwch y cyfarwyddiadau i greu eich anghenfil chwedlonol eich hun.

Follow the instructions to create your own legendary monster.

CRIW CELF - Dau Anghenfil Chwedlonol

Arluniwch gyda fi dau o angenfilod o chwedlau Cymru - y Coraniaid o stori Lludd a Felefys, a Mwydyn Du o stori Owain (Iarlles y Ffynnon).Taflen/Downloads: ht...

Ymarfer Corff / P.E.

Dewisiwch un o'r clipiau fidio i ymarfer eich sgiliau pêl.

Choose a video clip to practise your ball skills.

 

Lles / Wellbeing

Darllenwch y cwestiynau a thrafodwch gydag aelod o'ch teulu.

Read the questions and discuss with a member of your family.

Top